Beloningsbeleid bestuur

Beloningsbeleid

Woord en Daad stelt hoge eisen aan haar medewerkers als het gaat om motivatie, christelijke identiteit, professionaliteit en inzet. Om ons werk zo effectief mogelijk te doen zijn een gekwalificeerde Raad van Bestuur en medewerkers nodig. Daarbij hoort een gepast salaris waarbij we van mening zijn dat naar het Bijbelwoord ook in de goede doelensector een arbeider zijn loon waardig is. Woord en Daad volgt voor de salariëring van collega’s het zogenaamde Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren (BBRA). Onze arbeidsvoorwaarden stellen ons in staat om kwalitatief goed personeel aan te trekken, anderzijds staan ze garant voor een maatschappelijk aanvaardbare beloning.

Beloning Raad van Bestuur
Sinds 1 november 2018 heeft Woord en Daad één directeur-bestuurder. Bij de beloning van de Raad van Bestuur volgt Woord en Daad de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties van branchorganisatie Goede Doelen Nederland. Woord en Daad wijkt met haar beloningsbeleid neerwaarts af van het maximale jaarinkomen zoals dat in genoemde regeling is vastgesteld. De samenstelling van de bezoldiging wordt in het jaarverslag gedetailleerder toegelicht. De beloning van de Raad van Bestuur was in 2019 als volgt:

Naam directeur-bestuurder R.F. (Rina) Molenaar
Schaal (BBRA) 16, trede 6
Percentage dienstverband 100%
Salaris (bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) € 101.501,-
Maximaal salaris volgens de norm van Goede Doelen Nederland € 138.020,-

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring