Met wie we werken

In de uitvoering van onze programma’s werkt Woord en Daad altijd samen met lokale partnerorganisaties. In principe hebben we dus ook geen personeel in dienst in het Zuiden. Naast onze zuidelijke partners zijn er enkele strategische partners en samenwerkingsverbanden goed om hier te noemen.

Strategische partners

AFAS Foundation

De AFAS Foundation stelt geld beschikbaar voor projecten over de hele wereld, die onderscheidend zijn en een duidelijke impact hebben. De foundation focust op maatschappelijke-,onderwijs- en zorginitiatieven.

AFAS is van 2017 tot en met 2020 financier van het iWET-programma van Woord en Daad (Inspiring Water Entrepreneurship in Tigray). Het iWET-programma startte in 2015 als pilot en zorgt ervoor dat in 2020 een miljoen mensen op een duurzame manier de beschikking hebben over een veilige watervoorziening. Meer informatie over de samenwerking tussen AFAS en Woord en Daad is te vinden https://www.woordendaad.nl/afas/.

Turing– Foundation

De Turing Foundation streeft er o.a. naar kinderen en jongeren onderwijs te bieden dat hen structureel kan helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.

Dit Amsterdamse fonds ondersteunt sinds 2010 verschillende projecten rond (vak)onderwijs en duurzame landbouw in Benin en Burkina Faso. Het eerste project dat de Turing Foundation steunde, was de opening en exploitatie van tien zogenoemde speedschools in Burkina Faso. In deze scholen wordt een versnelde vorm van basisonderwijs geboden, speciaal voor kinderen die laat zijn ingestroomd of een leerachterstand hebben. In 2010 bezocht de Turing Foundation dit project bij CREDO, de partnerorganisatie van Woord en Daad in Burkina Faso. Vrij snel daarna werd besloten om het project deels te financieren.

Stichting De Pagter Fonds

Sinds de oprichting in november 2002 draagt Stichting De Pagter Fonds een steentje bij aan projecten in binnen- en buitenland. In ontwikkelingslanden zijn dit vooral projecten die zich richten op het verbeteren van onderwijs en de gezondheid van (groepen) mensen en hun ontwikkelingskansen.

Henk de Pagter: ‘Meest in het oog springend was toch wel de realisatie van Hope University College in Ethiopië. Natuurlijk hebben we gedurende het project ook frustraties gekend. Maar uiteindelijk staat er sinds 2012 een prachtige universiteit waar vanuit een christelijke visie onderwijs wordt gegeven aan arme studenten.’

Deze lijst is in bewerking en wordt van tijd tot tijd aangevuld.

Samenwerkingsverbanden

Stichting Woord en Daad Winkels valt volledig onder stichting Woord en Daad en richt zich op alle commerciële activiteiten waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan Woord en Daad. Lees voor meer informatie het beleidsplan, de statuten en het activiteitenverslag en de financiële verantwoording 2019.

CHRISTELIJK NOODHULPCLUSTER

Het christelijk noodhulpcluster biedt in samenwerking met locale partners hulp bij humanitaire rampen en bestaat uit de volgende organisaties:

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring