IK GEEF JOU… een hygiënepakket

Waarom is dit project belangrijk?

De situatie op het gebied van water, sanitair en hygiëne is zorgelijk in Ethiopië. Tot voor kort had slechts iets meer dan de helft toegang tot schoon drinkwater, in plattelandsgebieden zelfs minder dan de helft. Maar een kwart van alle gezinnen heeft een eigen toilet of latrine. Sinds de hevige droogte is drinkwatersituatie alleen maar verslechterd. Gebrekkige hygiëne heeft ook te maken met onwetendheid en leidt tot hoge kindersterfte en veel ziektes. School is de basis om deze situatie aan te pakken!

Waar gaat uw gift naartoe?

We voeren het project uit op zeven scholen in Ethiopië. Naast de aanleg van nieuwe of verbeterde waterfonteintjes, waterpompen en toiletblokken, ligt veel nadruk op voorlichting over hygiëne. Schoolkinderen leren dat handenwassen na toiletbezoek belangrijk is, meisjes krijgen voorlichting over hygiëne bij menstruatie. Aan jongeren wordt uitgelegd dat meisjes hiermee te maken hebben. Ook worden ruimtes ingericht waar meisjes hun herbruikbare maandverband kunnen wassen en drogen. Voor thuis krijgen ze dergelijke middelen mee. Kortom dit alles bij elkaar kost geld. Per leerling € 25 per jaar. Uw bijdrage is welkom!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen