Noodhulp Orkaan Matthew Haïti | Afgerond

Dit project is afgerond.

Update 9 december 2016

De wederopbouw van scholen, kerken en huizen op Haïti is in volle gang. De eerste school is na de verwoestende tyfoon vernieuwd. Binnen een paar weken kunnen honderden kinderen weer veilig naar school in acht klaslokalen. Een andere school en kerken zijn momenteel nog in aanbouw. Diverse tyfoon-bestendige huizen zijn inmiddels klaar. De bewoners zijn blij dat ze weer een veilig thuis hebben. Tientallen families hopen deze maanden een huis te bouwen met hulp van onze lokale partnerorganisatie.

Door orkaan Matthew ontbreekt het veel mensen aan goede sanitaire voorzieningen. Dankzij steun van Woord en Daad hebben 22 gezinnen een nieuwe latrine voor zichzelf kunnen aanleggen. Daarbij hebben deze mensen ook een training rond hygiëne gekregen. Zo helpen we de hele gemeenschap hun leefomgeving te verbeteren.

Update 21 november 2016: De eerste huizen op Haïti zijn gebouwd 

Na de verwoestende orkaan Matthew zijn de eerste nieuwe huizen in Haïti gebouwd. Dat doen we mét de bewoners, die vaak in afgelegen gebieden wonen. In samenwerking met de lokale en ervaren huizenbouwer Maxima S.A. De werknemers bij de huizenbouwfabriek bouwen het houten frame van het huis, en brengen dit naar de families waar ze met mannen en vrouwen het huis afbouwen en neerzetten. Hier zijn we heel blij mee! Zelfs de kinderen vinden het leuk om mee te helpen. Voor veel mensen voelt dit eerste stormbestendige huis in hun leven als een paleisje. Zie de foto’s voor een indruk van de vorderingen. Binnenkort volgt er een video van de huizenbouw op Haïti.

Update 24 november 2016: Start scholen- en kerkenbouw Haïti in zicht

Samen met de dorpsbewoners en onze partnerorganisatie Parole et Action gaat Woord en Daad minimaal vier scholen en twee kerken herbouwen of verbouwen. Op twee van deze scholen zit een heel aantal sponsorkinderen van Woord en Daad. Dit zijn de scholen Baptiste de la grâce de Corail Jolibois en Évangélique de Buissereth. Een van deze scholen wil Woord en Daad geheel opnieuw opbouwen zodat kinderen voortaan les krijgen in een comfortabel en veilig schoolgebouw. Dit schoolgebouw zal minimaal 8 klaslokalen bevatten. Ook is het de bedoeling om hier een kerk te bouwen.

Eigen bijdrage dorpsbewoners
De verbouw van scholen en kerken gebeurt nauwgezet. De ouders van de kinderen helpen mee met de bouw: een ieder met zijn of haar eigen talent. In het dorp wordt zo ook de onderlinge verhouding sterk verstevigd. We zijn blij dat dominee Delouis met zijn schoolcomité al begonnen is om het dak te repareren direct na het plaatsvinden van de orkaan. Zo kunnen de kinderen weer les krijgen. Toch is het nodig dat het dak wel stevig is en een volgende orkaan wel doorstaat. Daarom zal Woord en Daad een nieuw dak plaatsen voor school Buissereth en de school verstevigen.

Scholen en kerken van CRECH
Een van de andere partners van Woord en Daad in Haïti is CRECH. De scholen die bij deze partnerorganisatie zijn aangesloten liggen vooral in het meest getroffen gebied: Le Cayes en Jeremie. Veel daken zijn verwoest en er zijn bomen op de school gevallen. In een van de gemeenschappen zijn dertien mensen omgekomen. Graag helpt Woord en Daad hen ook een aantal scholen en kerken te herbouwen om ook de gevolgen van een volgende ramp zoveel mogelijk te beperken.

Nieuwe latrines
Naast dat Woord en Daad veel families wil ondersteunen met een goede school, een stevige kerk en een veilig huis wordt er ook aan 22 families goede sanitaire voorzieningen geboden. De families gaven aan dat dat een van hun grootste behoeftes is. Door het bieden van goede latrines wordt er zoveel mogelijk uitbraak van ziektes voorkomen en goede hygiënische gewoonten aangeleerd.

Update 10 november 2016: Samen met nieuwe partner voor huizen in Haïti

Woord en Daad gaat stormbestendige huizen bouwen met een lokale huizenbouwpartner in Haiti: Maxima S.A. Dit is een christelijke Nederlandse organisatie die huizen bouwt voor de allerarmsten. Ze zetten zich in voor kwetsbare families die wonen in moeilijk bereikbare gebieden waar ze getroffen zijn door de orkaan. Deze huizenbouwer heeft een fabriek in Haiti met 120 lokale bouwers in dienst. Hardwerkende Haitiaanse werknemers bouwen in de fabriek de basisstructuur van de huizen. Dan worden huizenframes gebracht naar de plek van de toekomstige eigenaren. Direct worden de families bij de bouw betrokken en helpen ze mee met het afbouwen en het funderen van hun eigen aardbevingsbestendige huis. Zo bouwt iedereen met trots mee aan hoop voor de toekomst! Een huis bouwen kost ongeveer 2500 euro. Maxima S.A. heeft na de aardbeving Haiti van 2010 samen met de families al meer dan 10.000 huizen succesvol gebouwd.


 Update 27 oktober 2016: Schade scholen rampgebied in kaart gebracht

In het gebied waar de orkaan Matthew overheen raasde, staan zeven scholen waar sponsorkinderen van Woord en Daar naartoe gaan. De schade aan de scholen is door onze partnerorganisatie Parole et Action in kaart gebracht. Gelukkig kunnen we melden dat vijf van de zeven scholen de storm schadeloos zijn doorgekomen. Twee scholen hebben wel schade. Het gaat om scholen waar via groepssponsoring totaal 517 kinderen worden gesteund. De ‘Baptiste de la grâce de Corail Jolibois-school’ heeft schade aan de muren en het dak. De andere beschadigde school, ‘Évangélique de Buissereth’ is ernstig beschadigd, zowel aan de muren als het dak van het gebouw (zie fofo).

Van de giften aan Woord en Daad voor noodhulp in Haïti, worden nu voedselpakketten aan de getroffen families uitgedeeld. In de volgden fase van dit noodhulpprogramma wordt in samenwerking met de lokale bevolking de schade van deze scholen hersteld.


Update 20 oktober 2016: noodhulp in volle gang

Voedselpakketten uitdelen
De mensen in het getroffen gebied leven veelal van landbouw en veehouderij. Zij verbouwen mais, sorghum, bonen, wortels en houden geiten, kippen en schapen. Door de extreem harde wind en regen is veel van de oogst en gewassen verloren gegaan. De kans op het uitbreken van honger is groot. De lokale partners van Woord en Daad delen daarom pakketten uit met onder andere rijst, bonen, suiker, spaghetti, olie, tandpasta, zeep en toiletpapier. Hiermee worden meer dan duizend getroffenen bereikt, inclusief gesponsorde kinderen en andere kinderen. De pakketten zijn lokaal ingekocht om ervoor te zorgen dat de huidige economische toestand er niet verder onder lijdt. De pakketten worden op de scholen verstrekt.

Stormbestendige huizen
De meeste huizen in het getroffen gebied van Haiti zijn gemaakt van hout, bladeren en stro. Veel van deze woningen zijn weggevaagd door de orkaan, en daardoor hebben deze families nauwelijks onderdak. We helpen zoveel mogelijk families met stormbestendige huizen. Het raamwerk hiervan wordt gebouwd in een huizenfabriek met Nederlands eigenaren en lokale werknemers. Vervolgens worden de huizen bij de families in elkaar gezet, op de juiste manier, samen met de betreffende familie. Op deze manier bouwen de families hun eigen huis op, en bouwen ze letterlijk weer aan de toekomst.

Sponsorkinderen
In het hart van het getroffen gebied zijn twee kerken en tien scholen met sponsorkinderen beschadigd. Deze scholen zijn van onze lokale partnerorganisatie Parole et Action, en zijn gesitueerd in het zuiden van Haïti. Op deze tien scholen zitten honderden kinderen die gesponsord zijn via families in Nederland, via persoonlijke of groepssponsoring. Op de scholen zijn echter ook veel kinderen die nog op een sponsor wachten. We bereiden momenteel een plan voor om de scholen en kerken duurzaam te restaureren en herbouwen.


Update 13 oktober 2016: gelukkig geen sponsorkinderen omgekomen

Het noodhulpteam van onze partnerorganisatie Parole et Action heeft bijna het bezoek in het rampgebied afgerond. Ze zien veel huizen die helemaal verwoest zijn, wegen die zijn weggespoeld en veel oogsten die zijn vergaan. Duizenden mensen zijn dakloos geworden. Ook heeft het team de scholen bezocht. Uiterlijk vrijdag weten we meer over de definitieve situatie van onze scholen en families. Gelukkig weten we dat er geen sponsorkinderen zijn omgekomen door orkaan Matthew.

Ons noodhulpprogramma bestaat uit het geven van de eerste levensbehoeften zoals water, voedsel en het herbouwen van scholen. Daarnaast zijn wij in gesprek met onze lokale partnerorganisaties om families een goed en stevig huis te laten bouwen dat toekomstbestendig is en orkanen kan doorstaan. Later deze week volgt hierover meer informatie.

De communicatie met het rampgebied in Haiti verloopt vertraagd vanwege het ontbreken van mobiele netwerken die door de orkaan beschadigd zijn. We proberen u zo goed mogelijk via updates te informeren.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen