fbpx

Strijd tegen jeugdwerkloosheid Zuid-Afrika

Job Booster Zuid-Afrika helpt jongeren aan het werk

De werkloosheid onder jongeren in Zuid-Afrika is met meer dan 50% extreem hoog. Jongeren die opgroeien in de townships hebben nauwelijks toegang tot de arbeidsmarkt. Het ontbreekt deze jongeren op meerdere vlakken aan perspectief. Ze hebben geen opleiding gevolgd en ze groeien op in een moeilijke thuissituaties, waarbij vaderfiguren ontbreken en veel vrouwen en meisjes te maken krijgen met een vorm van misbruik. Daar bovenop ontbreekt het deze jongeren aan een netwerk om hen verder te helpen en is ook de toegang tot bijvoorbeeld internet, tegenwoordig een vereiste om een baan te vinden, niet vanzelfsprekend. Woord en Daad zet zich samen met lokale partnersorganisaties in om deze jongeren aan het werk te helpen.

Job Booster programma

Hospitality, call centers en retail zijn drie sectoren waar veel werkgelegenheid in is. Met het Job Booster programma zetten we in op deze drie sectoren. We leiden jongeren op voor deze banen door middel van korte cursussen. Tijdens de cursus leren ze zowel soft skills als hard skills. De eerste dagen ligt de focus op het vinden van de identiteit van de jongeren. Daar wordt hen voorgehouden dat ze hun identiteit niet moeten zoeken in geld of werk, maar in Jezus Christus. Vanuit die basis volgt een traject waarin de cursisten getraind worden op soft skills. Daarin draait het om vragen als: hoe schrijf ik een sollicitatiebrief? Hoe stel ik een cv op? Hoe gedraag ik me op mijn werk? Maar ook: Hoe houd ik mijn baan?

Soft skills voor baangarantie

Uit reacties van bedrijven weten we dat deze soft skills het belangrijkste onderdeel van de cursus zijn. Veel werkgevers zien mogelijkheden om de hard skills, zoals het bedienen van een machine, op de werkvloer aan te leren. Werkgevers zien echter geen kans om de soft skills te trainen die essentieel zijn voor een succesvolle baan. Toch ontbreken de hard skills niet in de cursus. Studenten krijgen bijvoorbeeld les in omgang met klanten en basale computervaardigheden.

Zonder uw steun kunnen wij deze jongeren niet aan het werk helpen.

Strijdt u mee tegen jeugdwerkloosheid in Zuid-Afrika?

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen