Projectupdate Onderwijs Haïti | juni 2021

2020 was een uitdagend jaar voor onze partnerorganisaties in Haïti. De aanhoudende politieke onrust en het geweld op straat zorgden er al langer voor dat scholen soms hun deuren moeten sluiten. Maar vorig jaar kwam daar óók nog de coronapandemie bij, waardoor de scholen op 20 maart 2020 voor langere tijd werden gesloten. Toch stopte het onderwijs niet: elke week verzamelden ouders zich op het schoolplein om het lesmateriaal van hun kinderen in ontvangst te nemen. De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs was belangrijker dan ooit. Op afstand ging alles door!

In deze projectupdate delen we met u welke onderwijsactiviteiten in Haïti konden worden uitgevoerd in 2020. Veel leesplezier!

Als ik klaar ben met school, wil ik een eigen bedrijfje oprichten. Met het geld dat ik verdien, kan ik voor mijzelf zorgen!

    – Christine (18)

Christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg

Scholen weer open
In december 2020 kwam er goed nieuws vanuit de overheid: de scholen mochten weer open! De dagen voor de heropening werd er hard gewerkt om te zorgen dat de leerlingen veilig terug konden keren. Er werden een aantal regels opgesteld: draag een mondkapje, was je handen en begroet elkaar niet met een hand of knuffel. De kinderen werden ingedeeld in kleinere groepen die elkaar afwisselden. Op die manier kan er voldoende afstand worden gehouden in het klaslokaal.

Geen examens
De examens gingen vorig jaar niet zoals gepland, want door de lockdown en aanhoudende politieke onrust konden er geen toetsen worden afgenomen op school. Om te kijken of een leerling toch naar de volgende klas mocht, is er gekeken naar het gemiddelde van drie cijfers.

Buitenschoolse activiteiten
Bij onze partnerorganisatie P&A Haïti deden 105 kinderen mee aan buitenschoolse activiteiten. Ze volgden bijvoorbeeld een training Ondernemerschap of ze leerden geld sparen, muziek maken of koken. Ook de sportactiviteiten waren populair bij de kinderen.

Maaltijden
Tijdens de lockdown ontvingen de kinderen regelmatig een voedselpakket. Nu de scholen weer open zijn, krijgen de kinderen een voedzame maaltijd op school. Voorheen was dit een warme maaltijd, maar door de inflatie als gevolg van de pandemie heeft AMG Haïti hierop moeten bezuinigen. De kinderen ontvangen nog steeds maaltijden op school, maar dit wordt nu afgewisseld met een voedselpakket voor thuis.

Medische zorg
Regelmatig wordt de gezondheid van de kinderen gecontroleerd door een verpleegster die op de scholen werkt. Bij onze partnerorganisatie P&A Haïti kregen 159 kinderen een tandarts controle en 71 kinderen lieten hun ogen nakijken. Wanneer de verpleegster bijvoorbeeld merkt dat een kind niet scherp ziet of tandproblemen heeft, wordt het kind doorverwezen naar een kliniek in de buurt. Bij onze partnerorganisatie AMG Haïti kregen 605 kinderen de nodige medische zorg.

Wat hebben we bereikt in 2020?

3.132 trainingsmodules geprint

De eerste trainingsmodule voor het geven van onderwijs op afstand werd maar liefst 3132 keer gekopieerd. Deze docenten weten nu hoe ze op afstand goed, christelijk onderwijs kunnen geven aan de kinderen! Binnen twee jaar zullen er 20 verschillende modules beschikbaar zijn.

5.900 kinderen naar school

In 2020 ontvingen via Woord en Daad en haar partnerorganisaties zo’n 5.900 kinderen christelijk onderwijs, variërend van de kleuterschool tot aan het hoger onderwijs.

493 scholen bereikt

In 2020 gingen 493 scholen aan de slag met de christelijke lesprogramma’s en de docenttraining van CRECH, waaronder 16 nieuwe scholen.

122 ouders getraind

Deze ouders zijn nu goed toegerust om te helpen bij allerlei activiteiten op de school van hun kinderen.

Verbetering van de onderwijskwaliteit

Ontwikkeling van lesprogramma voor onderwijs op afstand

In mei 2020 zijn AMG en P&A samen met partnerorganisatie CRECH (onderdeel van INCE) gestart met het bieden van onderwijs op afstand. CRECH zorgt dat het lesmateriaal wordt ontwikkeld en geprint, de ouders halen dit op bij de school en de kinderen kunnen thuis aan de slag. Om te zorgen dat de kinderen ook écht bezig gaan met het schoolwerk, heeft CRECH een sessie georganiseerd met lokale dorpshoofden. Zij moedigden de gezinnen in hun dorp aan om thuis met school bezig te zijn. CRECH heeft bovendien de docenten getraind, zodat ze de kinderen op afstand goed kunnen ondersteunen bij het schoolwerk. De kinderen met een internetverbinding kunnen via een digitaal platform het huiswerk downloaden.

Deze nieuwe manier van onderwijs zorgde voor veel positieve reacties, want de noodzaak om een lesprogramma voor onderwijs op afstand te ontwikkelen was er al langer. Al jarenlang hebben de inwoners van Haïti dagelijks te maken met geweld door bendes. Het is vaak zo gevaarlijk op straat, dat de scholen moeten sluiten. Geen onderwijs betekende dan geen lessen voor de kinderen, maar ook: geen inkomen voor docenten. Steun vanuit de overheid is er niet. Nu onderwijs op afstand mogelijk is, biedt dit perspectief op beter onderwijs in de toekomst!

Docenten leren nieuwe vaardigheden

De lockdown zorgde ervoor dat scholen hun onderwijsprogramma opnieuw moesten vorm geven. Om de schoolleiders, coördinatoren en docenten hierbij te helpen, werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd.

Leren lesgeven op afstand
De leraren van P&A Haïti en AMG volgden een training om de kinderen goed te kunnen begeleiden tijdens het thuisonderwijs. Daarnaast leerden de leraren hoe de ouders hun kinderen kunnen beschermen tegen corona. Met deze kennis konden ze de ouders goed voorlichten tijdens huisbezoeken of gesprekken op het schoolplein.

Schoolleiders en coördinatoren van zeven scholen getraind
Tijdens twee bijeenkomsten van in totaal vijf dagen leerden de schoolleiders en coördinatoren van zeven scholen hoe ze christelijke normen en waarden kunnen integreren in hun onderwijs. Ook werd er nagedacht welke activiteiten een kind helpen om belangrijke vaardigheden (zoals omgaan met anderen, geld sparen en een goede hygiëne) te leren.

School met een droomprofiel
In november 2020 kwamen 120 schoolleiders van 40 verschillende scholen bij elkaar om na te denken over hun strategie voor 2021-2026. De schoolleiders dachten na over hun droomprofiel: wat willen ze de kinderen de komende vijf jaar meegeven op school?  Ook werd de afgelopen vijf jaar geëvalueerd. De doelen die niet werden bereikt, zijn opgeschreven. Hier wordt de komende tijd extra aandacht aan besteed.

Het verhaal van…

Will Smith (21): ‘De komende jaren ga ik hard aan het werk om mijn diploma Computerwetenschappen te behalen!’

Will studeert computerwetenschappen op de universiteit. 12 jaar geleden ging hij voor het eerst naar school. ‘Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. Toen ik op de basisschool zat, volgde ik elke zaterdag aanvullend onderwijs.’ Vooral juf Merich herinnert Will zich nog goed. ‘Ze wist ons altijd te motiveren om goed ons best te doen op school. Vaak zongen we samen.’

Bedolven onder het puin
Op zondag gaat Will vaak naar de kerk, maar tijdens de coronapandemie was de kerk gesloten. ‘Er is ook vaak onrust en geweld op straat, waardoor ik niet naar de kerk kan.’ Dat is niet de enige dreiging in Haïti. Op 12 januari 2010 raakte Will gewond, nadat er een hevige aardbeving plaats vond. ‘Ik was thuis toen de aardbeving begon, maar uit angst rende ik naar buiten. Ik raakte bedolven onder het puin en brak mijn voet en rechterhand. Ik dank God dat ik naar de dokter kon en daardoor nu nergens meer last van heb!’

Diploma halen
Will denkt de laatste tijd veel na over zijn toekomst. ‘Ik wil goed voor mezelf kunnen zorgen, maar ook voor mijn familie. Zij zijn er altijd voor mij geweest, daarom wil ik iets voor hun terug kunnen doen. De komende jaren ga ik hard aan het werk om mijn diploma Computerwetenschappen te behalen!’

Gabriel (33): ‘Ik wilde de allerarmsten voorzien van goede gezondheidszorg’

Gabriel groeide op in Riviere Blanche, een klein dorpje in Haïti. Wanneer Gabriel in vijfde klas zit, organiseert P&A Haïti een wedstrijd. De prijs? Een beurs voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. ‘Ik was een van de beste kandidaten en wilde ontzettend graag arts worden.’ Gabriel won de schoolbeurs en mocht na zijn eindexamens naar het Eben-Haezer college, één van de beste scholen van de stad.

Officieel dokter
In 2010 studeerde hij af en besloot Gabriel verder te studeren aan de universiteit van Haïti. Sinds 2019 mag Gabriel zich officieel dokter noemen. ‘Het studeren aan de universiteit kostte veel geld, dat had ik nooit kunnen betalen zonder de steun vanuit het onderwijsprogramma.’

Vrijwilligerswerk
Na het afronden van zijn studie besluit Gabriel als vrijwilliger te gaan werken bij mobiele gezondheidsklinieken. ‘Ik wilde graag een bijdrage leveren aan de allerarmsten in achtergestelde gemeenschappen en hun voorzien van goede gezondheidszorg.’ Naast zijn vrijwilligerswerk is hij daarom ook voorzitter van de stichting ‘La sante c’est la vie’. Wat betekent ‘gezondheid is leven’. Deze stichting heeft als doel om gezondheidszorg te bieden aan die groep mensen die vaak wordt vergeten door de regering van Haïti: de allerarmsten.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring