Projectupdate Haïti | oktober 2020

Juist nu werd zichtbaar hóe belangrijk kwalitatief onderwijs is

Ondanks dat de scholen werden gesloten, ging het onderwijsprogramma de afgelopen maanden gewoon door. Juist nu werd zichtbaar hóe belangrijk kwalitatief onderwijs is. Onderwijs biedt namelijk perspectief op een goede baan, waardoor je kunt bouwen aan een zelfstandige, hoopvolle toekomst.

Veel ouders zijn nooit naar school geweest; zij zijn dagloners en verloren tijdens de lockdown hun baan. Deze gezinnen hadden nauwelijks geld om voedsel te kopen, maar gelukkig ontvingen zij vanuit het sponsorprogramma voedselpakketten. Zo konden zij ondanks de grote zorgen toch voorzien in hun levensbehoeften.

Binnen het International Netfork for Christian Education (INCE) werken verschillende Haïtiaanse organisaties samen aan de verbetering van het onderwijs. Goed onderwijs begint bij een sterk overheidsbeleid. Samen met consortiumlid FEPH ontwikkelen we daarom een strategie om het onderwijsbeleid zowel nationaal als lokaal te beïnvloeden. Daarnaast hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal en de training van docenten en ouders.

In deze projectupdate delen we met u wat onze partnerorganisaties in 2019 in Haïti hebben bereikt en besteden we aandacht aan de impact van het coronavirus. Veel leesplezier!

‘In Haïti kennen we geen rust. De enige rust die we hebben is in Jezus Christus.’

‘Ik wil jullie in Nederland bedanken voor jullie gebed,’ zo begint Dominee Sainvilus Point Du Jour zijn mail naar ons in Nederland. ‘In Haïti hebben we door de jaren heen met verschillende soorten rampen en uitdagingen te maken gehad. Het is de één na de ander. Er is voor ons geen rust in Haïti. De enige rust, hoop en vrede die we hebben, is in Jezus Christus alleen. Wij vechten elke dag om allerlei tragedies te overleven.’

Ook het kwetsbare Haïti is de afgelopen maanden hard geraakt door het coronavirus. De overheid heeft al vroeg strenge maatregelen genomen: de scholen en het openbare leven werden stilgelegd. Vooral in de eerste maanden was de angst onder de Haïtianen groot: ‘We maken ons zorgen, want als meer mensen het virus krijgen zullen de ziekenhuizen het niet aankunnen. We hebben geen zorgsysteem wat hier goed op kan reageren.’

Wat hebben we in 2019 bereikt?

In Haïti zijn veel docenten niet goed geschoold. Daarnaast is er weinig geld om te investeren in een veilige leeromgeving en goede lesmaterialen. Daar willen we verandering in brengen, zodat de kwaliteit van het onderwijs in Haïti verbetert!

In 2019 hebben we samen met onze partnerorganisatie CRECH gewerkt aan nieuw lesmateriaal. CRECH heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van christelijk lesmateriaal voor leerlingen, maar ook voor docenten. Bovendien biedt CRECH trainingen aan docenten, zodat zij hun kennis weer kunnen delen met andere docenten. Op deze manier verspreidt de kennis zich snel en werken we op verschillende niveaus aan duurzame verandering in het onderwijs.

474

docenten zijn getraind. Hierbij waren 15 ambassadeurs aanwezig die weer andere docenten motiveren om ook een training te volgen.

316

kerken waren betrokken bij het onderwijsprogramma in Haïti om de lokale gemeenschap op te bouwen. De kerken hielpen bij allerlei praktische klusjes, maar leerden ook de inwoners om het Evangelie te verspreiden. Samen bouwden ze aan een solidaire gemeenschap!

50.000

stuks lesmateriaal zijn geprint voor het schooljaar 2019-2020. Daarnaast is er een nieuw lesboek ontwikkeld over de geschiedenis van Haïti, is er een nieuw aardrijkskundeboek uitgebracht én zijn er twee leesboeken in het Creools geschreven. Hiervoor is samenwerking aangegaan met een drukkerij.

225

ouders volgden een training en raakten meer betrokken bij het onderwijs van hun kind.

Thuisonderwijs zonder internetverbinding. Hoe doe je dat?

Hoe geef je thuisonderwijs zonder goede internetverbinding? Dit is een vraag waar de leraren in Haïti vóór de coronacrisis al over nadachten, want door politieke onrust moeten de scholen regelmatig sluiten. Om ook in de toekomst onderwijs te garanderen, zijn we in mei 2020 samen met partnerorganisatie CRECH een pilot gestart. Inmiddels bereiken we 100.000 leerlingen op 600 scholen!

Lesmateriaal kan sinds kort worden geprint in een drukkerij en worden verspreid onder de scholen. Ouders kunnen één keer per week dit lesmateriaal ophalen. De leerlingen gaan vervolgens thuis aan de slag en sturen op vrijdag hun schoolwerk terug naar de scholen, waar de leraren het schoolwerk nakijken.

De scholen zijn weer open
Goed nieuws: sinds kort zijn de scholen weer geopend! Het schooljaar is verlengd tot oktober, om de leerachterstand in te halen. Vanaf november begint in Haïti het schooljaar 2020-2021.

Hieronder leest u twee verhalen van kinderen die vertellen hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren.

Judeline: ‘De afgelopen maanden waren erg spannend’

Ook voor Judeline was het een onzekere tijd. ‘Het gaat goed met mij en mijn familie, maar de afgelopen maanden waren erg spannend. Ik maakte me vooral zorgen om de gezondheid van mijn moeder, want zij heeft diabetes en last van een hoge bloeddruk.’ Studeren was voor Judeline een goede afleiding. Ze vertelt: ‘Ik kon niet naar school, maar ik studeerde en las veel om bij te blijven. Ik vond deze periode erg stressvol, en studeren hielp me om rustig te blijven.’

Wat Judeline het meest gemist heeft? Haar vriendinnen! ‘Ik kon mijn vriendinnen van de kerk en school lange tijd niet zien. We konden vanwege het coronavirus helaas ook niet op straat spelen.’

Onze partnerorganisaties in Haïti hebben hygiënekits uitgedeeld en uitgelegd waarom een goede hygiëne belangrijk is. ‘We blijven alle voorzorgsmaatregelen nemen  om te voorkomen dat we besmet raken met het coronavirus.

Ik dank God dat we nu weer terug naar school kunnen!’

Louis: ‘Ik merk dat ik socialer ben geworden’

Louis Rodelande (18) is een stoere, jonge vrouw. ‘Sinds ik naar school ga, speel ik ook voetbal in het vrouwenteam. Onze club heet “United of Saint-Marc”. We spelen steeds ergens anders. De laatste maanden heb ik dit erg gemist, dus ik hoop snel weer te kunnen sporten. Ik vind voetbal leuk, omdat ik zo vaak nieuwe mensen ontmoet. Ik merk dat ik socialer ben geworden.’

Haar toekomstdromen? ‘Straks wil ik Rechten studeren en rechter worden!’

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring