Projectupdate Noodhulp aardbeving Nepal (december 2023)

In de late uren van vrijdag 3 november werd Noordwest Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving, waarbij net voor middernacht meer dan 130 levens verloren gingen. De beving veroorzaakte tientallen gewonden en vernietigde talloze huizen, wat direct impact had op meer dan 1500 gezinnen.

Het epicentrum lag in de buurt van Jarakot, dicht bij het gebied waar onze partnerorganisatie via Woord en Daad actief is. Daar zet KISC/EQUIP zich in voor het INTENT-programma, dat zich richt op het verbeteren van onderwijsmogelijkheden voor leraren door samenwerking te bevorderen tussen alle belanghebbenden – leraren, studenten, scholen, hogescholen en universiteiten – om zo betere onderwijs- en leerervaringen te creëren.

Te midden van deze ramp heeft ons netwerklid HDCS essentiële noodhulp geboden in de getroffen regio. Zij hebben ambulances ingezet voor de gewonden en tenten, evacuatiematerialen en medicijnen geleverd.

Redding van Gita (11)

Een aangrijpend verhaal uit de nasleep brengt de verwoesting dichterbij. De elfjarige Gita lag begraven onder het puin van haar huis, dat instortte tijdens de aardbeving. Hun huis van modder en steen was niet bestand tegen het gewelddadige schudden. In een wanhopige reddingsactie groef haar vader met zijn blote handen door het puin om haar en haar twee broers te redden. Dankzij zijn vastberadenheid werden alle drie de kinderen gered uit het ingestorte huis. In een angstige nacht bouwde hun familie, met hulp van buren, een tijdelijk onderkomen van oude kleren en bladeren. Dit geïmproviseerde toevluchtsoord was hun bescherming tegen de kou en de angst voor naschokken.

Bij het aanbreken van de dag bereikte het medische team van het HDCS-ziekenhuis in Chaujahari hun dorp. Zij voorzagen in dekens, zeilen en medische controles, en brachten Gita’s gezin vervolgens naar het ziekenhuis voor verdere zorg, waarbij bleek dat de verwondingen gelukkig niet ernstig waren. Vandaag de dag wonen Gita en haar gezin naast de resten van hun huis onder een verstrekt zeil, terwijl zij nadenken over hun onzekere toekomst.

Traumaverwerking

Dit verhaal van veerkracht en gemeenschapssteun is een voorbeeld van de solidariteit die wij willen versterken met onze hulpacties. Naast de directe fysieke noden die zijn ontstaan door de aardbeving, is er een dringende behoefte aan psychosociale ondersteuning voor de getroffenen. Het EQUIP-team heeft waardevolle inzichten verzameld die zullen helpen deze ondersteuning effectief te bieden. Daarin kwam naar voren dat er een specifieke behoefte is aan mentale gezondheidszorg en counselling, vooral gericht op leraren en schoolkinderen. Veel studenten en leraren kampen nog steeds met de nasleep van de traumatische ervaring. Met de expertise die EQUIP heeft opgedaan na de aardbeving in 2015, zijn ze van plan om trainingsprogramma’s voor leraren en studenten te implementeren. Deze programma’s zijn bedoeld om hen te helpen omgaan met de effecten van de aardbeving en het trauma dat zij hebben ervaren.

Deze trainingen worden zo snel mogelijk op opgestart. Gita en haar schoolgenoten zullen van deze initiatieven profiteren, aangezien wij ons bewust zijn van de diepe impact die een dergelijke ramp kan hebben op de mentale welzijn van jonge kinderen. Het bieden van deze ondersteuning is cruciaal voor hun herstel en voor het heropbouwen van een gevoel van normaliteit en veiligheid in hun levens.

Dank u wel voor uw bijdrage!

Uw voortdurende steun stelt ons in staat om Gita’s gezin en talloze anderen bij te staan, wat de basis legt voor wederopbouw en herstel.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring