Projectupdate Onderwijs Guatemala | Mei 2021

Dit jaar is het 45 jaar geleden dat Woord en Daad samen met AMG Guatemala begon met investeren in goed, christelijk onderwijs voor de allerarmsten. De afgelopen jaren konden duizenden kinderen naar school. Veel van hen studeerden af en hebben nu een goede baan. Toch is er ook nu nog veel armoede en geweld, daarom werken we door!

In deze rapportage leest u de verhalen van docent Floresmilda, van de 11-jarige Nehemias en van moeder Amy. Ieder met hun eigen uitdagingen, maar ook ieder met hun eigen dromen voor de toekomst. Ook tijdens een jaar van lockdown gaat het onderwijs door. We zijn zelfs gestart met het trainen van 30.000 docenten!  Samen blijven we werken aan een hoopvolle toekomst.

Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit project!

Een jaar lang thuisonderwijs

Online lessen

Naast het reguliere onderwijs, gingen ook de Bijbellessen online door! De docenten namen regelmatig een video op en deelden dit vervolgens met de leerlingen via WhatsApp of Zoom. Daarnaast waren er ook werkbladen beschikbaar; die werden geprint en wekelijks uitgedeeld.

Ook werden er online gymlessen gegeven. Vanwege geweld in Guatemala is het voor de kinderen vaak te gevaarlijk om de straat op te gaan, en tijdens de lockdown was dit zelfs verboden. De kinderen kregen de opdracht om allerlei sportactiviteiten thuis te doen. Hiervan maakten ze een video die ze opstuurden naar de docent. Zo bleven de kinderen toch in beweging!

Verder kregen de leerlingen online les in Ondernemerschap. Deze lessen waren ook voor ouders leerzaam (zie verhaal van moeder Amy).

Alumni blijft betrokken

Jongeren die klaar zijn met studeren, worden aangemoedigd om vrijwilligerswerk te gaan doen in het onderwijsprogramma van AMG Guatemala. Op deze manier blijven de alumni betrokken bij allerlei activiteiten en motiveren ze de huidige leerlingen. Vanwege corona konden veel van deze activiteiten helaas niet worden georganiseerd. Hopelijk snel weer!

Nieuw onderwijsprogramma voor schoolverlaters

In Guatemala verlaten kinderen regelmatig het onderwijs, omdat ze thuis moeten helpen of zelfs moeten werken. Lange tijd was het niet mogelijk om op latere leeftijd weer terug te gaan naar school, maar daar is nu verandering in gekomen: het Ministerie van Onderwijs gaf toestemming voor een nieuw onderwijsprogramma! 40 studenten in de leeftijd van 18-21 kunnen hun onderwijs hervatten op de middelbare school. Dat is mooi nieuws, want zo kunnen zij alsnog de vaardigheden leren die ze nodig hebben om een hoopvolle toekomst op te bouwen.

Het verhaal van …

Docent Floresmilda

‘Ik ben er zeker van dat het jaar 2020 nodig was om de waarde van veel dingen te realiseren: zuurstof, leven, tijd met familie en tijd met leerlingen’, zo spreekt docent Floresmilda Nohemy Baten. Toen op 15 maart 2020 de scholen in Guatemala werden gesloten, bezocht Floresmilda de kinderen die geen toegang hadden tot online onderwijs. ‘Door de lockdown werd ik van de één op de andere dag gescheiden van mijn leerlingen. Stilzitten kon ik niet, ik móest weten hoe het met mij leerlingen ging.’

Nehemias

‘Onze vader overleed door corona’

De 11-jarige Nehemias woont samen met zijn tweelingzussen Esmeralda en Raquel in Guatemala. Aan het begin van de coronapandemie werd hun oma in Nicaragua ziek. De moeder van het gezin pakte haar spullen en vertrok om bij de oma te zijn. De vader van het gezin nam de zorg voor de kinderen over, totdat hij in juni 2020 ook ziek werd: corona met daar bovenop een longontsteking. Zijn lichaam verloor het gevecht en de vader overleed.

Een verdrietige periode, maar te midden van al het verdriet bleef AMG Guatemala zich over het gezin ontfermen. Medewerkers van onze partnerorganisatie gingen elke week langs voor een gesprek, extra aandacht bij het thuisonderwijs, een voedselpakket en voor gebed. De kinderen wonen nu bij hun oom. Hopelijk gaan de grenzen snel weer open en kan de moeder terug keren vanuit Nicaragua!

Moeder Amy

Amy Pacheco’s kinderen kunnen via het sponsorprogramma naar school. ‘Ik ben schoonmaakster en verdien daarnaast wat geld met het strijken van kleding voor anderen, maar dit is niet genoeg om zelf het onderwijs te kunnen betalen. Mijn kinderen leren bijvoorbeeld over ondernemerschap, wat ook erg leerzaam voor mij is! Hun verhalen motiveren mij om hard te blijven werken. ‘s Avonds bidden we met elkaar, net zoals ze op school doen.’

Vorig jaar kreeg het gezin een grote verrassing. ‘Mijn kinderen hadden versleten schoenen waar ze niet meer op konden lopen. Toen we via de school nieuwe schoenen ontvingen, huilden we van geluk! God geeft ons alles wat we nodig hebben, dat geloven we echt. Ik ben dankbaar voor de mensen die dit mogelijk maken en bid dat God hun zegent.

Wat is er bereikt in 2020?

 • 1.451 kinderen rondden in 2020 een onderwijsniveau af

  88% gaat door naar het primair onderwijs, 95% gaat door naar het middelbaar onderwijs en 60% gaat door naar het hoger onderwijs.

 • In 2020 werden in totaal 32.000 voedselpakketten uitgedeeld

  Alle kinderen tussen de 3-18 jaar kregen elke maand een voedselpakket met rijst, noodles, maisbloem, suiker, zout, olie en een hygiëne kit met maskers, handzeep en ontsmettingsmiddel.

 • 79% van de mensen die een alfabetiseringscursus volgde, gaat nog een cursus volgen

  In 2020 vonden er minder cursussen plaats door corona, maar de deelnemers die meededen zijn gemotiveerd om verder te werken aan hun lees- en schrijfvaardigheden!

 • 502 leerlingen stopten helaas met het volgen van onderwijs

  Dit zijn 176 leerlingen meer dan verwacht. Helaas was het door de coronapandemie voor sommige leerlingen niet langer mogelijk om onderwijs te blijven volgen. We hopen dat ze in de toekomst toch weer terug keren naar school!

Training voor 30.000 docenten

Een half jaar geleden leek het er op dat we 15.000 docenten konden trainen, maar inmiddels kan in samenwerking met de Guatemalteekse overheid het dubbele aantal docenten worden bereikt. Geweldig! Hiervoor hebben we een speciale aanpak: we zijn gestart met het online trainen van 6.000 docenten. De training motiveert docenten om vanuit duidelijke (christelijke) waarden en principes te reflecteren op de eigen professionele ontwikkeling en te groeien in hun rol als docent. Deze training duurde twee weken en bestond uit 30 groepen van 200 docenten per online bijeenkomst. Elke docent zal vervolgens een groep van vijf andere docenten onder zijn of haar hoede krijgen, zodat we uiteindelijk 30.000 docenten kunnen trainen.

In april werden alle trainingsmodules geprint, dat was een hele klus! Daarnaast zijn we bezig met een digitale aanvulling op de trainingsmodule. Via verschillende video’s hopen we de docenten nog meer te inspireren om de theorie ook toe te passen in de onderwijspraktijk. Over een jaar zullen we meten of de motivatie en mindset van docenten is veranderd, waardoor ze de kinderen beter kunnen lesgeven.

Het begin van iets groots
De training van 30.000 docenten is nog maar het begin. De huidige training is namelijk een pilot die we samen met een consortium organisaties en instanties in Guatemala uitvoeren. Hierbij trainen we niet alleen docenten van christelijke scholen; we zijn juist ook actief in de publieke sector. Door christelijke normen en waarden te onderwijzen kunnen we hoop geven aan heel veel docenten, kinderen en hun families. In de toekomst hopen we de training aan nóg meer docenten te kunnen aanbieden, maar ook voor de huidige pilot zijn we nog op zoek naar donateurs. Neem contact met ons op als u hieraan wilt bijdragen!

Bijeenkomsten voor ouders

Via Facebook werden webinars gegeven aan ouders over de rechten van elk kind. Hier werd bijvoorbeeld gesproken over de gevaren en schadelijke gevolgen van uitbuiting en kinderarbeid, want deze praktijken komen helaas veel voor in Guatemala. Ook werd er aandacht besteed aan het herstel van kinderen die zijn uitgebuit.

742 ouders volgden een online cursus waarin ze leerden om hun kinderen beter te ondersteunen thuis. De cursus bestond uit vijf modules en vraagt twee uur per week van de ouders. Aan het einde van de cursus ontvangen ouders een diploma. De komende maanden hoopt AMG deze cursus offline en op meerdere scholen te kunnen geven.

45-jarig jubileum

In 2021 is het 45 jaar geleden dat AMG Guatemala werd opgericht. Na een hevige aardbeving op 4 februari 1976 sloegen duizenden gezinnen op de vlucht. AMG werd opgericht om deze gezinnen te ondersteunen, en samen met Woord en Daad heeft ze de afgelopen 45 jaar christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg kunnen bieden aan vele kinderen. Ter ere van het 45-jarig jubileum maakte AMG deze video: ‘Yo soy AMG’; ‘Ik ben AMG’. Een mooi inkijkje in de organisatie!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

 • Bekijk hier onze privacyverklaring