Projectupdate Restaveks Haïti – Mei 2020

‘In Haïti kennen we geen rust. De enige rust die we hebben is in Jezus Christus.’

‘Namens AMG-Haïti wil ik jullie in Nederland bedanken voor jullie gebed,’ zo begint Dominee Sainvilus Point Du Jour zijn mail naar ons in Nederland. ‘In Haïti hebben we door de jaren heen met verschillende soorten rampen en uitdagingen te maken gehad. Het is de één na de ander. Er is voor ons geen rust in Haïti. De enige rust, hoop en vrede die we hebben, is in Jezus Christus alleen. Wij vechten elke dag om allerlei tragedies te overleven.’

Ook het kwetsbare Haïti is hard geraakt door het coronavirus. Er zijn nog niet veel gevallen van corona bekend, maar de overheid heeft al wel de scholen en het openbare leven stilgelegd. ‘We maken ons zorgen, want als meer mensen het virus krijgen zullen de ziekenhuizen het niet aankunnen. We hebben geen zorgsysteem wat hier goed op kan reageren.’

‘We moeten doorgaan’

Maar ondanks deze zorgen en angst gaat het werk van onze partners door, ook in Haïti. Misschien wel juist in Haïti, waar kindslavernij nog steeds bestaat. Roslyn Phillips, van Restavek Freedom, zegt het volgende: ‘Juist in deze situatie zijn de restaveks in de huizen heel kwetsbaar. Kwetsbaar voor mishandeling en misbruik en door slechte verzorging ook voor dit virus. Maar wat ons ook veel zorgen baart is de voedselschaarste: door de lockdown is er honger in Haïti. En restaveks zijn dan vaak de eersten die geen eten krijgen…’ Daarom heeft Restavek Freedom een actie opgezet om restaveks en de gezinnen waar zij verblijven te voorzien van eten en hygiëne-middelen zoals zeep.

Opkomen voor de rechten en het leven van de kwetsbaren, júist nu! Restavek Freedom gaat door met het werk wat ze ook vorig jaar gedaan hebben tijdens de politieke instabiliteit in Haïti. Zoals dominee Sainvilus Point Du Jour zegt: Haïti kent geen rust. En dus laten we ons daar niet door tegenhouden maar gaan we verder: stapje voor stapje.

In deze projectupdate delen we met u wat Restavek Freedom deze eerste maanden van 2020 heeft gedaan en besteden we speciale aandacht aan de impact van het coronavirus. Dank voor uw betrokkenheid en gebed!

Zorg voor restaveks – impact van het coronavirus

De eerste pijler is de zorg voor kinderen die als restavek leven. Restavek Freedom zoekt deze kinderen op en zorgt ervoor dat de kinderen naar school kunnen. Een ‘Child advocate’ blijft in contact met het kind en zijn verzorgers, om ervoor te zorgen dat de kinderen niet meer mishandeld worden. Echter: de kinderen kunnen nu niet naar school en het is zodoende veel moeilijker de kinderen op te zoeken. In deze periode heeft Restavek Freedom daarom via de telefoon en online contact met de kinderen. Ze merkten dat veel kinderen door de lockdown te weinig te eten kregen, en hebben zodoende voedsel uitgedeeld.

67

huishoudens werden bezocht in april. Dit zijn de kinderen die ver af wonen en waar geen digitaal contact kan zijn. Zoveel als mogelijk hebben de ‘child advocates’ contact via de telefoon met de kinderen en de gezinnen waar ze verblijven.

186

kinderen die als restavek leven hebben in de maand april eten en sanitaire middelen (denk aan zeep) gekregen. Door de lockdown wordt de honger in Haïti steeds erger, en deze kinderen zijn als eerste de dupe. Zij en het gezin waar ze leven hebben nu genoeg te eten. Restavek Freedom gaat daarmee door, ook in de komende maanden.

‘We moeten opstaan tegen het restaveksysteem’

Deelnemers aan ‘Justice training’ enthousiast 

Momenteel kunnen er geen ‘justice trainingen’ worden gehouden. Deze trainingen zijn er zodat mensen zich bewust worden van de problematiek van kindslavernij. Maar Restavek Freedom hoort nog wel positieve geluiden van de trainingen van vorig jaar. Want de deelnemers aan de ‘Restavek Justice training’ in de verschillende departementen van Haïti zijn het erover eens: de training verandert levens en het lijden van kinderen in het restavek systeem moet stoppen. ‘De training heeft mijn leven ingrijpend veranderd. Ik heb nu een veel betere relatie met kinderen in het restaveksysteem en weet nu hoe ik hen als mens kan behandelen’, aldus een deelnemer in een training, gehouden in het noordwestelijke deel van Haïti.

Eén deelnemer doet de training voor de tweede keer. ‘Ik ben erg enthousiast en heb meer dan ooit oog gekregen voor onrechtvaardigheid in de samenleving.’ Een voorganger in deze training gebruikt het curriculum van de training voor zijn zondagschoollessen. ‘Zo kan de gemeente ermee bekend mee worden en dat is goed.’

Een deelnemer van een training in het zuiden is vooral blij dat ook besproken wordt hoe misbruik van kinderen aangekaart kan worden bij de overheidsinstanties. ‘Er is hoop voor Haïti als er in elk deel een Restavekteam is. Kinderen zijn immers de toekomst van ons land en ze moeten bevrijd worden van het lijden van dit systeem. Ik zet me in om steeds meer mensen ervan bewust te maken dat we moeten opstaan tegen het restaveksysteem.’
Een deelnemer in het noorden zag na de training in dat ze haar restavekkind niet goed had behandeld. ‘Nu zie ik het als een voorrecht een bijdrage te mogen leveren aan de opvoeding van een kind.’

Als de impact van het coronavirus minder wordt, zal Restavek Freedom deze trainingen voortzetten. Bewustwording van kindslavernij is dé manier om deze praktijk te stoppen!

Impact in families en gemeenschappen – impact coronavirus

Om het verschijnsel van restaveks tot de verleden tijd te laten behoren, is het belangrijk om de hele gemeenschap te betrekken. Via dit onderdeel van het programma wil Restavek Freedom twee doelen bereiken: 1: De families economisch sterker maken, zodat kinderen naar school kunnen en niet hoeven te werken. 2: De gemeenschap ervan bewust maken dat een kind behandeld moet worden als kind, en niet als huisslaaf.

Ook dit onderdeel van het project is sterk beïnvloed door het coronavirus. De trainingen konden niet doorgaan, zoals hierboven vermeld. Tegelijkertijd heeft Restavek Freedom wel contact gezocht met de leiders. Zo is er intensief contact via de telefoon met de 410 dominees die betrokken zijn in het project. Hun stem is juist in deze tijden heel belangrijk. Ook wordt er intensief samengewerkt met de politie. Zij houden in de gaten waar er gevallen zijn van huiselijk geweld. In deze periode handhaven zij ook de maatregelen voor het coronavirus, en via Restavek Freedom krijgen zij de adressen die ze extra in de gaten houden. Voor deze adressen voorzag Restavek Freedom ze dan ook van sanitaire middelen die ze in de gezinnen konden uitdelen.

Ondanks het coronavirus ziet Restavek Freedom nog steeds dat hun werk impact heeft: de kinderen worden thuis beter behandeld, ook al is het lastiger hier zicht op te houden. Hieronder leest u twee verhalen van kinderen die een positieve verandering in hun leven zagen.

‘Er zijn nu mensen die aan me denken’

Miglaise Petition werd in 2015 een Restavek op de leeftijd van 10 jaar, na de dood van haar beide ouders. Meer dan een jaar zit ze in het programma Restavek Freedom’s Child Advocacy. Ondanks de uitdagingen die er nog steeds zijn, is ze nu ‘klassepresident’ en heeft ze vrienden op school.

Pas nadat Miglaise een jaar in het programma zat, begon ze oogcontact te maken met haar ‘child-advocate’: ‘Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, want nu zijn er mensen die aan mij denken’, vertelt ze. Door de inspanningen van de bemiddelaar doet ze minder zwaar werk en is ook het misbruik in het gastgezin afgenomen. Ze is nu de beste van de klas en scoort hoge cijfers met examens.

Judeley kan nu meer tijd aan school besteden

Toen Judeley Dorce uit Haïti bij het Restavek Freedom’s Child Advocacy-programma kwam, was hij ziek en vies en had hij allerlei infecties. Het gastgezin, waar zijn ouders hem naar toe hadden gestuurd omdat ze zelf niet in staat waren om hem groot te brengen, verzorgde hem slecht. Inmiddels gaat het veel beter met hem.

Onmiddellijk na de inschrijving op school, kreeg Judeley een goede vriend en hij geniet van zijn Engelse lessen en geschiedenislessen. Echt uitblinken op school bleef moeilijk, omdat hij in het gastgezin zwaar werk moest blijven doen. Ook sliep hij er op de grond en werd er misbruikt.

Door de contacten met een child advocate van het programma wordt Judeley echter steeds opener en meer zelfverzekerd. Ook hoeft hij door de bemiddeling minder zwaar werk te doen in het gastgezin, zodat hij meer tijd aan school kan besteden.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring