Projectupdate Werk en Opleiding Sri Lanka (mei 2021)

Het jaar 2020 valt voor het Werk & Opleiding-project op Sri Lanka duidelijk in twee delen uiteen. De eerste helft van het jaar was de impact van de coronapandemie enorm. Vrijwel geen van de doelstellingen werd gehaald. In de tweede helft van het jaar was er meer mogelijk en schieten de cijfers omhoog. Het afgelopen jaar deden zich ook nieuwe kansen voor Job Booster voor. Samen met de lokale partners worden deze plannen uitgewerkt (zie kader rechts). Hoewel de aanpak iets veranderd en er een duidelijke focus op drie sectoren komt te liggen, blijft de doelstelling van het project blijft hetzelfde: jongeren ondersteunen naar werk.

Samen met partnerorganisatie Ygro ondersteunden we jongeren en melkveehouders die aan hun toekomst bouwen. Voor de jongeren bestaat die steun vaak uit een vaktraining en hulp bij het starten van een bedrijf of vinden van een baan.

In het project ondersteunen we melkveehouders om te investeren in de veestapel en het voer van de dieren met het doel de melkproductie te vergroten, waardoor het inkomen van de boeren stijgt. In beide delen van het project is een duidelijke scheiding te zien in de resultaten tussen de eerste helft en de tweede helft van het jaar.

Kansen voor Job Booster

Sinds het uitbreken van de coronapandemie leken de kansen voor Job Booster erg klein. Samen met lokale partners wilden we jongeren ondersteunen naar werk in het toerisme, maar juist die sector werd hard getroffen door de pandemie. En hoewel 2020 op meerdere fronten uitdagend was, deden zich onverwacht nieuwe kansen voor om verder te bouwen aan Job Booster Sri Lanka. Onze partnerorganisatie werd benaderd door de overheid om mee te werken aan de ambitie om in de komende jaren 150.000 jongeren aan het werk te helpen in de bouw. Daarnaast groeit de vraag naar lokale zuivel, wat kansen biedt voor de melkveehouders. Samen met onze partners starten we daarom de Job Booster-activiteiten weer op om een bijdrage te leveren aan deze grote uitdagingen. Dat betekent dat de focus verschuift naar drie sectoren: bouw, zuivel en (zodra dat weer mogelijk is) toerisme. De focus verschuift, maar het doel blijft hetzelfde: jongeren ondersteunen naar inkomen.

456

jongeren schreven zich in voor een training

1.536

jongeren schreven zich in bij de Job & Business Service voor baanbemiddeling

200

melkveehouders betrokken in het project

82

melkveehouders verbouwen CO3 gras en/of hebben een azolatank voor productie van veevoer

Coronacrisis in Sri Lanka

In reactie op de coronapandemie kwam het leven in Sri Lanka in maart tot stilstand. Sathy Kulasingham van YGRO vertelt over die eerste maanden: ‘Het aantal besmettingen in Sri Lanka was relatief laag, maar we kunnen ons geen grote uitbraak veroorloven. Daarom zijn er strakke maatregelen genomen. Bijeenkomsten zijn beperkt mogelijk en trainingen zijn vertraagd. Daardoor liepen jongeren vertraging op in de opleiding.’

Minder inschrijvingen

In de eerste maanden van 2020 nam de regering strenge maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Daardoor konden jongeren geen vakopleidingen volgen en kwamen de vaktrainingen nagenoeg stil te liggen. Er melden zich 20 jongeren voor een opleiding tot verpleegster. Ook het aantal jongeren dat zich meldde bij de Job & Business Service (JBS) was veel lager dan verwacht.

In de laatste maanden van 2020 liep het aantal besmettingen weer fors op, sneller dan tijdens de eerste maanden van het jaar. Begin 2021 bereikte het aantal besmettingen een piek, waarna langzaam een dalende trend is ingezet. Inmiddels is ook een vaccinatiecampagne gestart.

Vaktraining voor jongeren

In de tweede helft van het jaar was er meer mogelijk en ging partner Ygro vol aan de slag om zoveel mogelijk jongeren alsnog een training te bieden en te ondersteunen naar een inkomen. De totaalcijfers over 2020 tonen een mooi resultaat, ondanks de moeilijke periode.

Bouwsector heeft potentie

Dankzij een samenwerking met overheidsinstanties konden 110 jongeren opgeleid worden en aan de slag in de bouw. De vraag naar opgeleide bouwlieden zal de komende jaren stijgen. Daarnaast werden 51 vrouwen getraind in het opzetten van een handwerkonderneming. In het noorden van het land werden 242 vissers getraind in motortechniek. Hoewel dit niet direct te vertalen is naar inkomen, levert de training de vissers wel voordelen op. Door zelf de buitenboordmotor van hun boot te kunnen repareren, verliezen ze minder tijd en besteden ze minder geld aan reparaties.

Door de vertraging in de opleidingen zijn er vorig jaar geen eindexamens afgenomen. Er is één diploma uitgereikt aan een jongere die in 2019 een training volgde en het diploma nog niet had ontvangen. Verder zijn er geen jongeren die een diploma in ontvangst konden nemen. Uiteraard zal dat in 2021 anders zijn en zullen dit jaar meer jongeren een opleiding afronden.

Training voor melkveehouders

Ook voor de melkveehouders was het een uitdagend jaar. In de eerste maanden van het jaar kon er slechts één training gegeven worden door de coronamaatregelen. In de tweede helft van het jaar was er meer mogelijk en zijn er trainingen gegeven over beheer van de veestapel, voer en water, productie van schone melk en kruisingsrassen. In totaal worden 200 boeren getraind.

Eigen productie veevoer

Voor het vee is het belangrijk dat ze beschutting kunnen zoeken onder een overkapping of in een open stal. Aan het einde van het jaar had 42% van de boeren een stal voor de koeien. Met het project zijn kruisingsrassen geïntroduceerd die meer melk leveren. De boeren verbouwen zelf CO3 gras of hebben een azolatank, wat voer voor de koeien oplevert. 68 nieuwe boeren in het project hadden aan het begin van 2020 geen van deze twee grondstoffen voor voer. Zij zijn hierin getraind. Aan het einde van 2020 verbouwden 74 boeren CO3 gras als voer voor het vee. 31 van hen hadden daarnaast ook een azolatank. Nog eens 8 melkveehouders hadden alleen een azolatank. Het is mooi om te zien dat de inspanningen van de boeren resulteren in 32% hogere maandomzet.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring