Rapportage 2020 | Christelijk onderwijs in Sierra Leone

Onderwijs in een jaar van lockdown

Na een jaar van thuisonderwijs werden in december 2020 de coronamaatregelen versoepeld. Het was een uitdaging om de kinderen betrokken te houden bij het onderwijs, maar dankzij de inzet van onze partnerorganisaties CTF en EFSL is dit in de meeste gevallen toch gelukt. Leerlingen in hun examenjaar zijn zelfs geslaagd!

Inmiddels gaan de kinderen gewoon weer naar hun klaslokaal, maar niet voordat ze bij de ingang van de school hun handen hebben gewassen en hun mondkapje hebben opgezet. In deze rapportage leest u over de lesactiviteiten voor de kinderen, training van docenten en betrokkenheid van de ouders in 2020.

In januari 2020 konden we nog op reis naar Sierra Leone. Daar werden we hartelijk ontvangen door een groep kinderen!

Eigen lesmateriaal en voedzame maaltijden

In oktober 2020 ontvingen alle kinderen een nieuw schrift, een pen, potlood, gum, puntenslijper en liniaal. Dit lesmateriaal is nodig om goed mee te kunnen doen tijdens de lessen en draagt dus bij aan goede leerprestaties!

De kinderen krijgen elke dag een voedzame maaltijd op school, maar toen de scholen werden gesloten vanwege de coronapandemie ging dit net even anders. Tussen april en september ontvingen de kinderen een voedselpakket met producten zoals rijst. Het uitdelen van voedselpakketten werd erg gewaardeerd door de ouders, want veel van hen zag hun inkomen wegvallen. De dankbaarheid was groot! Sinds oktober ontvangen de kinderen weer hun vers bereide maaltijden op school.

Club van moeders in gesprek

Een club van moeders zet zich elk jaar vol enthousiasme in om meer bewustwording rondom het welzijn van kinderen te creëren. Ze houden nauwlettend in de gaten of het schoolbestuur omziet naar de kinderen, maar gaan ook met moeders in gesprek die hun kinderen niet waardig behandelen.

Op 28 september werd een bijeenkomst georganiseerd om over kinderrechten te praten. De aanwezige ouders werden aangemoedigd om prioriteit te geven aan het onderwijs van hun kind. Sanday Kamara, de lokale onderwijsmanager, zei: ‘Onderwijs is een effectief instrument om de cirkel van armoede te doorbreken en dus gezinnen te bevrijden uit hun huidige situatie. Onderwijs aan één kind kan bijdragen aan nationale ontwikkeling.’

De bijeenkomst heeft ouders geholpen om de waarde, het belang en het recht op onderwijs beter te begrijpen. De voorzitter van de moederclub laat weten: ‘Het heeft ons geleerd over onze rol als ouders. Dit zal ons helpen om onze houding en ons gedrag richting onze kinderen te veranderen.’

Indoor voetbalwedstrijd

Onze partnerorganisaties CTF en EFSL organiseren het hele jaar door activiteiten om ook zelf geld op te halen voor het onderwijsprogramma. Door de coronamaatregelen konden in 2020 helaas niet alle plannen doorgaan, maar een aantal activiteiten konden wél! De scholen begonnen bijvoorbeeld met het verbouwen van aardappelen. De oogst werd gebruikt in de schoolmaaltijden. In december werd op een middelbare school een indoor voetbalwedstrijd georganiseerd.

Oprichting alumni-netwerk

Op 12 december 2020 werd een alumni-netwerk opgericht voor kinderen die de basisschool hebben afgerond. Via het netwerk kunnen deze kinderen met elkaar in contact blijven als ze naar de middelbare school gaan, zodat ze elkaar inspireren en motiveren om door te studeren.

Daarnaast organiseren de leden van het netwerk ook activiteiten om geld op te halen. Eén van de kinderen vertelt: ‘Via het netwerk kunnen we een bijdrage leveren aan onze vorige scholen en aan de gemeenschap. We organiseren evenementen, zodat we onze school en andere kinderen kunnen steunen.’ Inmiddels zijn er al 42 kinderen lid, verspreid over twee scholen.

Verbeterde hygiëne op school

Op de Goflames school is het afgelopen jaar een toiletgebouw met vier toiletten gerealiseerd, en op de Josephine Bakhita School werd een waterpomp geïnstalleerd (zie foto). Door de coronapandemie beseft men misschien wel meer dan ooit hoe belangrijk schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en een goede hygiëne is voor de gezondheid. Een aantal scholen ontving van onze partnerorganisatie CTF emmers, vuilniszakken en zeep.

Op 15 oktober werd stil gestaan bij World Hand Washing Day. Er werden activiteiten georganiseerd die de kinderen spelenderwijs leerden om goed hun handen te wassen met water en zeep. Daarnaast werden er toneelstukjes opgevoerd en werd er gezongen over het belang van een goede hygiëne.

Het verhaal van…

De 25-jarige Abu Bakarr Kamara is sinds 5 jaar docent in Sierra Leone. Dagelijks geeft hij les aan een klas met 30 meisjes en 20 jongens, maar net als veel andere docenten in het land is Abu Bakarr gestart met lesgeven zonder diploma.

‘Toen ik niet werd toegelaten tot de lerarenopleiding, zag ik dat een school in de buurt een klassenassistent zocht. Ik besloot te solliciteren op deze vrijwilligersbaan en werd aangenomen.’ Abu Bakarr ging enthousiast en gepassioneerd aan de slag. Na een jaar vrijwilligerswerk kreeg hij de kans om ‘officieel’ leraar te worden. ‘In 2019 haalde ik mijn diploma als docent van het primair onderwijs.’

De eerste jaren als docent waren niet gemakkelijk voor Abu Bakarr. ‘Mijn collega-docenten keken op me neer. Goed opgeleide docenten krijgen altijd eerst het woord en ik had weinig zelfvertrouwen om mijn stem te laten horen.’

‘Vroeger vocht ik vaak met klasgenoten, daarom moest ik 2 jaar geleden naar een andere school. Het gaat nu veel beter. Mijn docent stimuleert me om mijn best te doen. Ook gaat hij met mijn moeder in gesprek. Mijn lievelingsvak? Lezen en spelling! Verder vind ik het erg leuk om te voetballen in het schoolteam.’

-Henry Shar (13)

‘Toen ik hoorde dat mijn dochter Jeneba via het onderwijsprogramma van EFSL naar school kon, barstte ik bijna in tranen uit. Vorige week hoorde ik dat ze één van de 10 beste leerlingen van de klas is. Ik ben enorm trots op Jeneba! We zijn moslim, maar onze dochter neemt ons nu mee naar kerkdiensten.’

-Moeder Lansana (38)

Training om leskwaliteit van docenten te verbeteren

Goede docenten voor de klas

Een goede docent creëert een leeromgeving waarin de leerling het beste in zichzelf naar boven kan halen. Kwalitatief onderwijs is één van de speerpunten van ons onderwijsprogramma in Sierra Leone, daarom besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de onderwijsvaardigheden van docenten.

Op 20 november 2020 vonden klasobservaties plaats. Verspreid over vier scholen werden 24 docenten geobserveerd tijdens het lesgeven. Alle docenten hadden een hoge score op het ondersteunen van leerlingen tijdens de les. De score voor lezen, spelling, leesbegrip was hoger dan voorgaande jaren, maar het lesgeven in schrijven en woordenschat moet worden verbeterd. Toch was er een duidelijk verbetering te zien in de lesvaardigheden van de docenten: de gemiddelde score was tijdens een eerdere observatie 127, maar is nu gestegen tot 236. Om de lesvaardigheden van docenten verder te verbeteren, worden trainingen georganiseerd.

Training voor inclusief onderwijs

Op 22 en 23 oktober 2020 werden 25 medewerkers van het schoolbestuur getraind in het geven van inclusief onderwijs. De dag begon met gebed en het opschrijven van de verwachtingen. Daarna werd stilgestaan bij de vragen: Wat houdt inclusief onderwijs in? Hoe maken we een beleid dat inclusief onderwijs ondersteunt? En hoe kunnen we dit beleid toepassen in onze school en in de regio?

Aan het einde van de training nam elke medewerker de volgende leerpunten mee naar huis:

  1. Elke kind, ongeacht zijn/haar omstandigheden, kan meedoen in en bijdragen aan de gemeenschap.
  2. Kinderen met een handicap moeten ook naar school kunnen en mogen ook meedoen aan naschoolse activiteiten.
  3. Onderwijs dat niet inclusief is, zorgt voor een gevoel van minderwaardigheid en dat heeft impact op de leerkansen en motivatie van een kind. Inclusiviteit geeft kinderen eigenwaarde en een positieve mindset.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring