Rapportage 2020 | onderwijs en opvang op de Filipijnen

Opvangcentrum op slot

De 24 kinderen in het opvangcentrum Bahay Silungan waren in 2020 meer dan ooit aangewezen op elkaar. Toen op de Filipijnen een periode van lockdown werd afgekondigd, ging het hek van het opvangcentrum op slot. Er konden geen nieuwe kinderen worden opgevangen, de huidige kinderen konden niet re-integreren en de medewerkers besloten om dag en nacht bij de kinderen te blijven. De geplande activiteiten voor ouders werden geannuleerd, maar kinderen hadden wel contact via de telefoon.

Activiteiten gaan door

De lessen in het opvangcentrum van onze partnerorganisatie AMG Filipijnen konden tijdens de lockdown gelukkig doorgaan. De bouw van het gezinshuis werd afgerond, er werd gestart met de uitbreiding van het hoofdgebouw én er werden allerlei gewassen geplant. In deze rapportage leest u er alles over!

Een groet van de kinderen!

Scholen weer open

De kinderen in het opvangcentrum ontvangen onderwijs op de overheidsscholen in de buurt. In het opvangcentrum worden normaal gesproken alleen aanvullende, christelijke lessen gegeven. Daarnaast is er begeleiding voor de slachtoffers van misbruik. Toen deze scholen gesloten werden, besloten de medewerkers van Bahay Silungan ook het reguliere onderwijs te geven.

Op 5 oktober 2020 gingen alle scholen op de Filipijnen weer open, maar voorlopig zullen veel lessen nog online worden gegeven. ‘We hebben een aantal computers en tv’s gekocht om online onderwijs te kunnen geven.  De kinderen zijn verdeeld in groepen; kinderen met hetzelfde niveau zitten bij elkaar. Elke medewerker heeft een groepje kinderen dat hij of zij begeleidt. Zo kunnen we de kinderen zo goed mogelijk ondersteunen in deze nieuwe manier van onderwijs.’

700.000 mensen in gebed tegen misbruik

Het online seksueel misbruik van Filipijnse kinderen is tijdens de coronapandemie verdubbeld, maar de acties om kinderen uit deze situatie te bevrijden moesten tijdens de lockdown grotendeels worden stilgelegd. Om de inwoners van de Filipijnen bewust te maken van de schadelijke gevolgen van misbruik werd een mooie actie opgezet. Van 20 september 2020 t/m 20 december 2020 werkten zo’n 6.800 kerken en christelijke organisaties samen om uitbuiting en misbruik van kinderen te stoppen. Via video’s op Facebook en via Zoom werd er met elkaar gebeden. Naar schatting werden 700.000 mensen bereikt!

Bekijk de Facebook pagina

Kijkje in het opvanghuis

‘De wapenrusting van God dragen, wat houdt dat eigenlijk in?’ Tijdens één van de lessen werd aandacht besteed aan dit Bijbelgedeelte. De kinderen maakten een tekening en knutselden een schild van geloof, harnas van gerechtigheid en sandalen van vrede.

Mark (13): Bahay Silungan is een fijne plek. Ik kan nu studeren en heb geleerd om naar goede adviezen van andere mensen te luisteren. Voorheen werd ik vaak uitgescholden door mijn ouders en moest ik achter de computer om geld te verdienen. Sinds ik in Bahay Silungan woon, ben ik in aanraking gekomen met het christelijk geloof. Ik bid regelmatig. Ook ben ik minder verlegen geworden.

Deze kinderen zijn bezig met hun Engelse grammatica-les. Naast de reguliere schoolvakken krijgen de kinderen ook psychologische begeleiding en christelijke vorming, zodat ze later een waardige plek in de maatschappij kunnen innemen!

Hoe staat het met de bouw?

Jongenshuis wordt een gezinshuis
De afgelopen maanden hebben we u meegenomen in het bouwproject van een nieuw opvangcentrum. Dit gebouw is inmiddels af! Het originele plan was om in dit gebouw alleen jongens op te vangen, omdat het vanuit de Filipijnse overheid niet is toegestaan om jongens en meiden in hetzelfde huis op te vangen. Gaandeweg is echter gebleken dat de jongens bijna nooit alleen worden opgevangen; vaak wordt ook een zus(je) bevrijd van seksueel misbruik. De broer en zus uit elkaar halen, zou een extra trauma betekenen, daarom heeft AMG Filipijnen besloten om het gebouw als gezinshuis te gebruiken.

In het gezinshuis is plek voor twee gastouders met elk onder hun hoede een aantal kinderen uit hetzelfde gezin. In dit huis kunnen maximaal 12 kinderen uit twee verschillende gezinnen worden opgevangen. De gastouders begeleiden de broers en zussen bij het verwerken van hun misbruiktrauma en zetten zich in voor re-integratie bij de eigen familie of bij een gastgezin.

Start van nóg een bouwproject
Naast het gezinshuis start AMG Filipijnen met de bouw van nog een huis. Het huidige huis is te klein geworden, daarom komt er een nieuw gebouw met twee verdiepingen. Als gevolg van de coronapandemie heeft deze bouw vertraging opgelopen. Door de lockdown ging de prijs van veel materialen omhoog. Daarnaast kon niet al het benodigde materiaal worden geleverd. Tijdens het regenseizoen moest de bouw worden stilgelegd, maar inmiddels kunnen de bouwvakkers weer aan de slag! Naar verwachting is dit gebouw in juli 2021 klaar voor gebruik.

Nieuwe gewassen in de grond

Het regenseizoen in september zorgde voor vertraging in de bouw, maar de regenperiode was de perfecte tijd om het land rondom Bahay Silungan te bewerken. ‘We hebben gebruik gemaakt van de regen. Samen met de kinderen hebben we ananas, mais, cassave, snijbonen en aubergines gepoot,’ liet Hector (medewerker AMG) weten. ‘Binnen een aantal maanden kunnen we onze eerste gewassen oogsten!’ De boeren die het land gaan verbouwen kregen een training.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer