Aridland Development Program

Naar alle resultaten

ADP (Aridland Development Programme) is in Oeganda actief in het Abim / Kotido ( rurale) district in de regio Karamoja. Zij voert een kleinschalig, effectief vaktrainingsprogramma uit voor boeren (mannen en vrouwen) in rurale gebieden.

Daarnaast ondersteunt ADP een scholenbouwproject en ook een commercieel rijstverbouwprogramma door een groep lokale boeren.

ADP is in 2004 opgericht en vanaf 2008 actief bezig met ontwikkelingsprogramma's. Ze heeft een kleine staf van vier medewerkers en een aantal vrijwilligers. ADP heeft sinds 2010 een financieringsrelatie met Woord en Daad en is sinds 2011 officieel partnerorganisatie.

Resultaten 2014

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 50 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 85 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 50 studenten rondden succesvol kortdurend vakonderwijs af (minder dan 360 uur)
 • 85 studenten rondden succesvol middellang vakonderwijs af (360 tot 1440 uur)
 • 135 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 3 trainingen gegeven voor personeel
 • 90 trainingsdagen voor personeel
 • De partner participeert in TVET netwerken
 • De partner heeft 4 relevante netwerken
 • De partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan vakonderwijs

Agrarisch vakonderwijs en voedselzekerheid (AVET/FNS)

 • 200 boeren getraind in landbouwproductiemethoden, op 1400 trainingsdagen
 • 200 boeren getraind in voeding, op 200 trainingsdagen
 • 19 trainers getraind in voeding, op 38 trainingsdagen
 • 200 boeren hebben steun ontvangen voor de aanschaf van productiemiddelen
 • 8 boerenorganisaties hebben hun capaciteit versterkt
 • 8 graanbanken hebben steun ontvangen
 • De partner heeft 2 relevante netwerken
 • De partner is betrokken bij een programma voor beleidsbeïnvloeding op het gebied van AVET voedselzekerheid

Bestedingen per programma

Programma’s20132014
Capaciteitsopbouw € 24.071,00 € 11.448,00
Vaktraining € 96.202,00 € 110.142,00
Voedselzekerheid € 68.928,00 € 83.735,00
Agri-bedrijfsontwikkeling € 13.993,00