Wat je wilt weten

Wanneer je overweegt om een kind te sponsoren, kunnen er diverse vragen spelen. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Veel gestelde vragen over sponsoring

Wat kost het?

Je betaalt € 30,- per maand voor een speciaal aan jou toegewezen kind. Voor Groepssponsoring betaal je € 29,- per maand. Voor CompanyKids betaal je € 160,- per maand. In alle landen waar onze sponsorkinderen leven, zijn deze bedragen gelijk.

Wat gebeurt er met het geld?

Die € 30,- per maand gebruikt onze lokale partnerorganisatie om het sponsorkind een stevige basis te bieden. Een basis die het kind voorbereidt op een plek in de maatschappij. Het grootste gedeelte van je bijdrage wordt dan ook uitgeven aan kwalitatief goed, en christelijk onderwijs. Naast leren lezen en schrijven, krijgt het kind christelijke normen en waarden mee. Uiteraard heeft onze partner ook oog voor wat het kind nodig heeft om goede schoolprestaties te leveren: schoolmaterialen, betrokkenheid van ouders, gevarieerd en goed voedsel, nette kleding en medische zorg.

Hoe deze € 30,- precies wordt uitgegeven, verschilt per partnerorganisatie. De behoeften en aanwezige voorzieningen op de plek waar het kind opgroeit, verschillen.

Steeds vaker vraagt de partnerorganisatie oud-sponsorkinderen of zij iets terug willen doen wanneer ze hun opleiding succesvol hebben afgerond. Zo gaan oud-sponsorkinderen via de lokale partner aan de slag als vrijwilliger of doen zij een financiële bijdrage. Een waardevolle blijk van waardering voor de eerdere investering!

Wat kan ik verwachten?

Ga je een kind sponsoren, dan kunt u het volgende verwachten:

  • Een leuk welkomstpakket met daarin een foto van je sponsorkind en achtergrondinformatie;
  • Minimaal twee keer per jaar persoonlijk bericht van je sponsorkind
  • Ieder jaar een nieuwe foto van je sponsorkind (per 2017);
  • Toegang tot MijnWoordendaad. Snel en makkelijk toegang tot informatie over je sponsorkind en berichten over het sponsorprogramma. Via deze online tool kan je ook gemakkelijk een brief of kaart aan je kind versturen. Je verzendt de kaart/brief digitaal en het sponsorkind ontvangt het per post. Uiteraard ben je vrij in de wijze waarop je correspondeert met uw kind. Een bericht van jou is voor het sponsorkind in ieder geval van grote waarde!

Hoe komen de kinderen in aanraking met het evangelie?

De meeste sponsorkinderen gaan naar christelijke scholen van onze partnerorganisaties. In speciale bijbellessen horen kinderen over Jezus Christus. Ook in de rest van het onderwijs zijn de bijbel en de christelijke normen en waarden verweven. Op veel scholen is er elke schooldag de ‘vlagceremonie’. Tijdens deze ceremonie gaan alle schoolkinderen naar het schoolplein, wordt de vlag gehesen , is er een overdenking uit de bijbel en wordt er gezongen. Aan de scholen zijn pastoraalwerkers verbonden en veel docenten zijn actief lid van een kerk. De sponsorkinderen die naar een goede overheidsschool gaan, krijgen extra les bij de naschoolse opvang van onze partnerorganisatie. Les uit bijbel en Gods liefde delen hebben hierin een belangrijke plaats.

Bijbelkamp
Een aantal van onze partnerorganisaties organiseert speciale bijbelkampen. Dit is een kamp waarin de kinderen gericht aan de slag gaan met de bijbel (toegepast op hun leeftijd), met elkaar zingen, bidden, stil zijn en met elkaar in gesprek gaan. Deze bijbelkampen zijn vaak van grote betekenis in de levens van de sponsorkinderen. Meer partners willen zo’n bijbelkamp in hun sponsorprogramma opnemen.

Bijbelles na schooltijd
In enkele landen is het door de overheid verboden om christelijk onderwijs te geven, zoals in Ethiopië. Om de kinderen toch het evangelie mee te geven, organiseren de partnerorganisaties speciale bijbellessen na schooltijd. De bijbellessen zelf worden door lokale partner op diverse wijzen ingevuld: bijbelverhalen vertellen en uitbeelden, bijbellezen en opdrachten maken en de kleinsten kleuren Bijbelse kleurplaten.

Welk kind heeft de steun het hardst nodig?

Alle kinderen hebben even dringend steun nodig. Voordat een kind in het sponsorprogramma terechtkomt, is zijn/haar persoonlijke situatie zorgvuldig door onze lokale partnerorganisatie bekeken. Alleen kinderen die echt steun nodig hebben, komen in het sponsorprogramma terecht.

Sponsor nu een kind