fbpx

Lid raad van toezicht

De raad van toezicht van Woord en Daad wil in verband met het statutaire aftreden van een van haar leden graag in contact komen met gegadigden voor de functie:

Lid van de raad van toezicht

Profiel van de kandidaat
 • vanuit dagelijks werk of ervaring op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op ontwikkelingssamenwerking, ervaring in werkgebieden overzee is een pré
 • is bij voorkeur ondernemer van een (middel)grote onderneming
 • is in staat strategisch te denken en te handelen zowel voor korte als lange termijn
 • heeft aantoonbare bestuurlijke competenties en is in staat vanuit die bestuurlijke ervaring toezicht te houden
 • is aantoonbaar in staat om voldoende distantie van de bestuurlijke en uitvoerende kant van de organisatie te houden
 • heeft affiniteit of ervaring met het snijvlak maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven en kan vanuit zijn of haar functie omgaan met de specifieke problematiek van de non-profit sector
 • in staat collegiaal te opereren binnen interkerkelijke en interculturele kaders
 • stemt van harte in met de reformatorische belijdenis en is lid van een van de kerken waarmee Woord en Daad zich verbonden weet
 • gezien de huidige samenstelling van de raad gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw
 • gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een kandidaat die binnen de achterban van Woord en Daad lid is van de Hersteld Hervormde Kerk.
Werkwijze raad van toezicht
 • De leden van de raad van toezicht zijn integraal verantwoordelijk voor het toezicht op de beleidsontwikkelingen en de organisatie van Woord en Daad.
 • De raad van toezicht vergadert circa zesmaal per jaar. Naast de tijd die gemoeid is met vergaderingen en andere activiteiten, dient de kandidaat ook in de gelegenheid te zijn ca. 1 keer in het jaar aan een werkreis naar Azië, Afrika of Amerika deel te nemen.
 • De functie is onbezoldigd.
Interesse?

Belangstellenden worden uitgenodigd uiterlijk zaterdag 24 oktober DV een schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een motivatie en curriculum vitae, te sturen aan de secretaris van de raad van toezicht, de heer P.W. Nobel, RA, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem of via vacatures@woordendaad.nl. De sollicitatiegesprekken staat gepland op vrijdagavond 6 november. Na sluiting van de sollicitatietermijn laten we u spoedig weten of u hiervoor wordt uitgenodigd.

Wilt u eerst meer weten over deze functie? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht, ds. C. Westerink, via westerinkc@kpnplanet.nl of telefonisch via 033-2586902.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen