Referenties

Met onder andere de volgende Familie- en Vermogensfondsen heeft Woord en Daad een samenwerkingsrelatie:

Wereldfoundation

Partnership 4 development

Turing Foundation

Partnership 4 development

Rabobank Foundation

Partnership 4 development

St. de Pagter Fonds

Partnership 4 development

Anna Muntz Stichting

Partnership 4 development