ComitÚ Soest

Naar alle comités

Als comitÚleden van comitÚ Soest zetten wij ons enthousiast in voor het werk van Woord en Daad. De opbrengsten van onze activiteiten komen ten goede van onze arme medemens in het Zuiden.

Neem voor meer informatie over ons comité of onze activiteiten contact met ons op.

 

Neem contact met ons op

voorzitter Mevr. M. Steenbeek-van Es

secretaris Mevr. M.A. Burggraaf-Suur
Ravensteinselaan 1
3744 MJ Baarn

Website