Waar we voor staan

WOORD EN DAAD
VERBINDT

/ WAT ONS DRIJFT

We leven in een gebroken wereld. Dat zien we dagelijks in levens van mensen in de landen waar we werken. In het leven van Oudaegro, die de oogst op zijn stuk land in Burkina Faso ieder jaar ziet afnemen. In het leven van Dina, die niet naar school mag in Haïti, maar gebruikt wordt als huisslaaf. In het leven van Alamu, die zijn gezin in Ethiopië niet meer kan onderhouden en daarom denkt aan de gevaarlijke oversteek naar Europa. In het leven van Kate uit de Filipijnen, die ’s avonds geen eten krijgt omdat haar vader te weinig heeft verdiend.

Toch roept de Bijbel ons op om daar niet gelaten onder te zijn. In Kolossenzen 3:2 roept Paulus zijn mede broeders en zusters op:

‘Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn’.

/ ONZE MISSIE

Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom weten we ons geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven. Zoals in onze missie staat: In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

/ ONZE VISIE

We willen onze verantwoordelijkheid nemen om vanuit die missie met hoge ambities duizenden mensen zoals Oudaegro, Dina, Alamu en Kate te bereiken, door programma’s die verbinden en levensveranderend zijn. Zo wordt onze visie werkelijkheid: Als bijbelgetrouwe organisatie verbinden we, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo geven we vorm aan een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.

We zien die hoop en kansen als Oudaegro door nieuwe technieken zijn oogst weer ziet groeien. Als we tot het hoogste niveau gaan om álle kinderen in Haïti naar school te laten gaan, ongeacht hun afkomst. Als we met de overheid in Ethiopië samenwerken om jongeren daar een toekomst te bieden. Als we vol verwondering zien dat Kate, mede dankzij haar sponsors in Nederland, nu een sterke en onafhankelijke vrouw is.

/ ONZE WERKWIJZE

Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 landen, voor vele kwetsbare doelgroepen. Want we weten: door mensen in een land samen te laten groeien, gaan ze samen op weg naar een zelfstandig bestaan. We verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen.

Via onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we al 45 jaar aan duurzame verandering.

/ ONZE KERNWAARDEN

Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in ons werk en bepalend voor ons beleid.

  • Mede-verantwoordelijkheid – verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping
  • Mede-schepsel – schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
  • Mede-lijden – dichtbij en naast mensen die lijden
  • Rentmeesterschap – zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
  • Wederzijdse afhankelijkheid – onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking

/ WIJ ZIJN WOORD EN DAAD

Wij zijn Oudaegro, Dina, Alamu en Kate. Wij zijn boeren, vissers, ondernemers, onderwijzers, kinderen en directeuren, die samen verbonden zijn. Wij zijn zelf de kans die nodig is om de negatieve spiraal van armoede te doorbreken.

Wij zijn vrijwilligers, ondernemers, kerken, jongeren en kinderen in Nederland. Wij voelen ons verbonden met onze naaste ver weg. Iedere winkel, onderneming, kerk en schoolklas kan net als wij samenwerken met mensen wereldwijd voor duurzame verandering, vanuit bijbels perspectief.

Samen maken we het verschil. Omdat we verbonden zijn, door Woord én daad. Doe je mee? Lees meer over onze expertise en aanpak:

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring