Bangladesh

Bangladesh is net als Nederland een waterrijk land en is qua oppervlakte ongeveer vier keer zo groot. Door het ontbreken van een dijkensysteem zoals we dat in Nederland kennen, zer veertig procent van de bevolking heeft onvoldoende werk – soms maar een paar uur per week, tegen een schamel loon.

Het land is zeer dicht bevolkt. Het overgrote deel van de bevolking is moslim. Christenen vormen slechts een kleine minderheid (minder dan één procent). Vaak worden zij maatschappelijk achtergesteld of krijgen ze te maken met geweld.

In Bangladesh werken we samen met twee partners aan vijf programma's. Het IAD programma verloopt via Incluvest.


Resultaten 2017

Onderwijs

 • 3 kinderen in kleuteronderwijs
 • 723 kinderen in basisonderwijs
 • 232 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 191 studenten in hoger onderwijs

Job Booster

 • 65 studenten vonden werk na het afstuderen (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 68 studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 92 studenten gaan verder met een vervolgopleiding
 • 95 procent van de studenten met werk doen dat onder eerlijke arbeidsomstandheden
 • 232 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 51 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 128 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)

Gezondheidszorg (WASH)

 • 35 nieuwe of herstelde drinkwaterpunte
 • 540 nieuwe latrines gecreërd
 • 23675 mensen voorgelicht over hygiëne
 • 130 inwoners getraind in gemeenschapsverband of ondernemingsverband

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (IAD, via Incluvest)

 • 1263 (boeren)ondernemers getraind
 • 1250 Boeren/ondernemers die producten leveren aan door het project gesteunde bedrijven
 • 1250 Boeren/ondernemers met toegang tot financiering die door de projecten is mogelijk gemaakt

Huizenbouw

 • 650 huizen gebouwd
 • 100% als terugbetalingspercentage van leningen
 • 3050 huizen zijn nu in totaal gebouwd