Bangladesh

Bangladesh is net als Nederland een waterrijk land en is qua oppervlakte ongeveer vier keer zo groot. Door het ontbreken van een dijkensysteem zoals we dat in Nederland kennen, zer veertig procent van de bevolking heeft onvoldoende werk – soms maar een paar uur per week, tegen een schamel loon.

Het land is zeer dicht bevolkt. Het overgrote deel van de bevolking is moslim. Christenen vormen slechts een kleine minderheid (minder dan één procent). Vaak worden zij maatschappelijk achtergesteld of krijgen ze te maken met geweld.

In Bangladesh werken we samen met twee partners aan vijf programma's. Het IAD programma verloopt via Incluvest.


Resultaten 2016

Onderwijs

 • 68 kinderen in kleuteronderwijs
 • 815 kinderen in basisonderwijs
 • 216 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 206 studenten in hoger onderwijs

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 197 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 149 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 85 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 93 studenten vonden werk na het afstuderen (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 139 studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen) 
 • 39 studenten gaan verder met een vervolgopleiding
 • 95 procent van de studenten met werk doen dat onder eerlijke arbeidsomstandheden

Gezondheidszorg (WASH)

 • 69 nieuwe drinkwaterpunten
 • 15,580 mensen bereikt met verbeterde waterpunten
 • 278 nieuwe latrines gecreërd
 • 1529 mensen die profiteren van nieuwe latrines
 • 159,162 mensen voorgelicht over hygiëne
 • 148 inwoners getraind in gemeenschapsverband
 • 14 inwoners getraind in ondernemingsverband

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (IAD, via Incluvest)

 • 447 (boeren)ondernemers getraind

Huizenbouw

 • 580 huizen gebouwd
 • 100% als terugbetalingspercentage van leningen
 • 2400 huizen zijn nu in totaal gebouwd