Bangladesh

Bangladesh is net als Nederland een waterrijk land en is qua oppervlakte ongeveer vier keer zo groot. Door het ontbreken van een dijkensysteem zoals we dat in Nederland kennen, zijn overstromingen een jaarlijks terugkerend probleem. De bewoners op de dichtbebouwde oevers worden dan ook vaak zwaar getroffen en verliezen soms al hun bezittingen.

De economie van Bangladesh draait met name op de dienstverleningssector en daarnaast op landbouw en industrie. De kledingindustrie speelt vooral een grote rol in de export. Bangladesh is een arm land: bijna een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Ongeveer veertig procent van de bevolking heeft onvoldoende werk – soms maar een paar uur per week, tegen een schamel loon.

Het land is zeer dicht bevolkt. Het overgrote deel van de bevolking is moslim. Christenen vormen slechts een kleine minderheid (minder dan één procent). Vaak worden zij maatschappelijk achtergesteld of krijgen ze te maken met geweld.

In Bangladesh werken we samen met twee partners aan vijf programma's. Het AED programma verloopt via Incluvest.


Resultaten 2015

Onderwijs

 • 163 kinderen in kleuteronderwijs
 • 821 kinderen in basisonderwijs
 • 175 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 430 studenten in hoger onderwijs
 • 221 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 423 trainingsdagen voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 1 organisatie met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan
 • 1 partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan onderwijs
 • 1 partner heeft een duidelijke link met TVET/JBS

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 152 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 88 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 56 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 98 studenten rondden succesvol kortdurend vakonderwijs af (minder dan 360 uur)
 • 81 studenten rondden succesvol middellang vakonderwijs af (360 tot 1440 uur)
 • 26 studenten rondden succesvol langdurend vakonderwijs af (meer dan 1440 uur)
 • 266 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 64 trainingen gegeven voor personeel
 • 387 trainingsdagen voor personeel

Gezondheidszorg

 • 21 centra/klinieken gesteund
 • 94.426 consultaties van patiënten
 • 225.071 personen bereikt in interactieve sessies over gezondheid
 • 102.849 personen bereikt in grote bewustwordingscampagnes
 • 42 organisaties gesteund met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan
 • 144 gezondheidsmedewerkers/staf/vrijwilligers getraind, op 458 trainingsdagen
 • 2 partners hebben een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan gezondheidszorg

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (AED)

Omdat de uitvoering van het AED programma via Incluvest verloopt, zijn er geen aparte resultaten beschikbaar.