Burkina Faso

Vlag%20Benin.png

Burkina Faso is ongeveer zeven keer zo groot als Nederland en ligt in het westen van Afrika. Het is een voormalige Franse kolonie, genaamd Opper-Volta en werd in 1960 onafhankelijk van Frankrijk.

Het land behoort tot de armste landen ter wereld, met een werkloosheidspercentage van meer dan zeventig procent. De economie is vrijwel volledig afhankelijk van landbouw, waarbij het land vaak te kampen heeft met ernstige droogte (met name in de noordelijke Sahel-regio’s).

In Burkina Faso werken we met vijf partners aan vier programma's (inclusief Beleidsbeïnvloeding Zuiden). Het AED programma verloopt via Incluvest.


Resultaten 2016

Onderwijs

 • 120 kinderen in kleuteronderwijs
 • 2,664 kinderen in basisonderwijs
 • 1,623 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 50 studenten in hoger onderwijs
 • 838 personen in non-formeel onderwijs
 • 519 deelnemers aan alfabetiseringscursussen

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 121 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 676 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 99 studenten vonden werk na het afstuderen (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 363 studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 114 studenten gaan verder met een vervolgopleiding
 • 65 procent van de studenten met werk doen dat onder eerlijke arbeidsomstandheden

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (IAD, via Incluvest)

 • 2,268 (boeren)ondernemers getraind
 • 2,543 nieuwe mensen met werk
 • 1,725 verstrekte financiële producten/diensten