Burkina Faso

Vlag%20Benin.png

Burkina Faso is ongeveer zeven keer zo groot als Nederland en ligt in het westen van Afrika. Het is een voormalige Franse kolonie, genaamd Opper-Volta en werd in 1960 onafhankelijk van Frankrijk.

Het land behoort tot de armste landen ter wereld, met een werkloosheidspercentage van meer dan zeventig procent. De economie is vrijwel volledig afhankelijk van landbouw, waarbij het land vaak te kampen heeft met ernstige droogte (met name in de noordelijke Sahel-regio’s).

In Burkina Faso werken we met vijf partners aan vier programma's (inclusief Beleidsbeïnvloeding Zuiden). Het AED programma verloopt via Incluvest.


Resultaten 2017

Onderwijs

 • 80 kinderen in kleuteronderwijs
 • 2600 kinderen in basisonderwijs
 • 1431 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 53 studenten in hoger onderwijs
 • 933 personen in non-formeel onderwijs
 • 581 deelnemers aan alfabetiseringscursussen

Job Booster

 • 146 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 65 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 660 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 81 studenten vonden werk na het afstuderen (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 631 studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 207 studenten gaan verder met een vervolgopleiding
 • 71 procent van de studenten met werk doen dat onder eerlijke arbeidsomstandheden

Gezondheidszorg (WASH)

 • 41 inwoners getraind in gemeenschapsverband of ondernemingsverband

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (IAD, via Incluvest)

 • 678 (boeren)ondernemers getraind
 • 136 Boeren/ondernemers die producten leveren aan door het project gesteunde bedrijven
 • 666 Boeren/ondernemers met toegang tot financiering die door de projecten is mogelijk gemaakt
 • 25 nieuwe banen gecreëerd