Burkina Faso

Vlag%20Benin.png

Burkina Faso is ongeveer zeven keer zo groot als Nederland en ligt in het westen van Afrika. Het is een voormalige Franse kolonie, genaamd Opper-Volta en werd in 1960 onafhankelijk van Frankrijk.

Het land behoort tot de armste landen ter wereld, met een werkloosheidspercentage van meer dan zeventig procent. De economie is vrijwel volledig afhankelijk van landbouw, waarbij het land vaak te kampen heeft met ernstige droogte (met name in de noordelijke Sahel-regio’s).

In Burkina Faso werken we met vijf partners aan vier programma's (inclusief Beleidsbeïnvloeding Zuiden). Het AED programma verloopt via Incluvest.


Resultaten 2015

Onderwijs

 • 65 kinderen in kleuteronderwijs
 • 2.730 kinderen in basisonderwijs
 • 1.607 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 68 studenten in hoger onderwijs
 • 405 personen in non-formeel onderwijs
 • 2.147 deelnemers aan alfabetiseringscursussen
 • 338 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 1.857 trainingsdagen voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 19 comités/instituties met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan
 • 6 netwerken relevant voor het programma
 • 2 partners hebben een duidelijke link met vakonderwijs
 • 2 partners hebben een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan onderwijs

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 214 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 721 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 162 studenten rondden succesvol kortdurend vakonderwijs af (minder dan 360 uur)
 • 299 studenten rondden succesvol langdurend vakonderwijs af (meer dan 1440 uur)
 • 813 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 103 trainingen gegeven voor personeel
 • 281 trainingsdagen voor personeel
 • 2 partners nemen deel aan relevante netwerken
 • 9 netwerken relevant voor het programma
 • 1 partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan vakonderwijs

Agrarisch vakonderwijs en voedselzekerheid (AVET/FNS)

 • 978 boeren getraind in landbouwproductiemethoden, op 6.405 trainingsdagen
 • 3.510 boeren getraind in voeding, op 19.323 trainingsdagen
 • 138 trainers getraind in landbouwproductiemethoden, op 297 trainingsdagen
 • 57 trainers getraind in voeding, op 285 trainingsdagen
 • 132 boeren hebben steun ontvangen voor de aanschaf van productiemiddelen
 • 114 boerenorganisaties hebben hun capaciteit versterkt
 • 3 graanbanken hebben steun ontvangen
 • 12 netwerken relevant voor het programma
 • 3 partners hebben een programma voor beleidsbeïnvloeding op het gebied van AVET – voedselzekerheid

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (AED, via Incluvest)

Omdat de uitvoering van het AED programma via Incluvest verloopt, zijn er geen aparte resultaten beschikbaar.