Colombia

Vlag%20Benin.png

Colombia is een land wat getekend is door een geschiedenis van onveiligheid en geweld. Sinds 1964 woedt er een burgeroorlog die al meer dan 200.000 mensenlevens kostte. De armoede is groot: bijna een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De hoofstad Bogotá is met bijna tien miljoen inwoners (2015) een van de grootste steden ter wereld en heeft uitgestrekte sloppenwijken.

In Colombia werken we samen met één partner aan drie programma's. Het IAD programma verloopt via Incluvest. Hieronder vindt u de resultaten van het afgelopen jaar.


Resultaten 2017

Onderwijs

 • 375 kinderen in kleuteronderwijs
 • 1193 kinderen in basisonderwijs
 • 937 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 65 studenten in hoger onderwijs
 • 1706 personen in non-formeel onderwijs

Job Booster

 • 387 studenten volgden kort vakonderwijs (360 uur)
 • 930 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 644 studenten vonden werk (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 314 studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 135 studenten gaan verder met een vervolgopleiding
 • 57 procent van de studenten met werk doen dat onder eerlijke arbeidsomstandheden