Colombia

Vlag%20Benin.png

Colombia is een land wat getekend is door een geschiedenis van onveiligheid en geweld. Sinds 1964 woedt er een burgeroorlog die al meer dan 200.000 mensenlevens kostte. De armoede is groot: bijna een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De hoofstad Bogotá is met bijna tien miljoen inwoners (2015) een van de grootste steden ter wereld en heeft uitgestrekte sloppenwijken.

In Colombia werken we samen met één partner aan drie programma's. Het IAD programma verloopt via Incluvest. Hieronder vindt u de resultaten van het afgelopen jaar.


Resultaten 2016

Onderwijs

 • 457 kinderen in kleuteronderwijs
 • 1,544 kinderen in basisonderwijs
 • 1627 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 65 studenten in hoger onderwijs
 • 1,050 personen in non-formeel onderwijs

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 387 studenten volgden kort vakonderwijs (360 uur)
 • 977 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 772 studenten vonden werk (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 477 studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 65 studenten gaan verder met een vervolgopleiding
 • 80 procent van de studenten met werk doen dat onder eerlijke arbeidsomstandheden