Colombia

Vlag%20Benin.png

Colombia is een land wat getekend is door een geschiedenis van onveiligheid en geweld. Sinds 1964 woedt er een burgeroorlog die al meer dan 200.000 mensenlevens kostte. De armoede is groot: bijna een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De hoofstad Bogotá is met bijna tien miljoen inwoners (2015) een van de grootste steden ter wereld en heeft uitgestrekte sloppenwijken.

In Colombia werken we samen met één partner aan drie programma's. Het AED programma verloopt via Incluvest. Hieronder vindt u de resultaten van 2015.


Resultaten 2015

Onderwijs

 • 517 kinderen in kleuteronderwijs
 • 1.603 kinderen in basisonderwijs
 • 1.386 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 53 studenten in hoger onderwijs
 • 1.760 personen in non-formeel onderwijs
 • 1.503 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 3.815 trainingsdagen voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 1 partner werkt aan leerplan/curriculumontwikkeling
 • 11 netwerken relevant voor het programma
 • 1 partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan onderwijs

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 475 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 945 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 420 studenten rondden succesvol kortdurend vakonderwijs af (minder dan 360 uur)
 • 868 studenten rondden succesvol middellang vakonderwijs af (360 tot 1440 uur)
 • 892 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 101 trainingen gegeven voor personeel
 • 326 trainingsdagen voor personeel
 • 16 netwerken relevant voor het programma
 • 1 partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan vakonderwijs

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (AED)

Omdat de uitvoering van het AED programma via Incluvest verloopt, zijn er geen aparte resultaten beschikbaar.