de Filipijnen

Vlag%20Benin.png

De Filipijnen vormen een eilandengroep van meer dan zevenduizend eilanden, waarvan er zo'n duizend worden bewoond. Kenmerkend voor het Filipijnse straatbeeld zijn de zogeheten jeepneys, bontgekleurde verlengde jeeps, die dienst doen als bus.

Het land was in de jaren '70 een dictatuur. Tegenwoordig is het een democratie, maar nog altijd is er een scherpe tegenstelling tussen rijk en arm. Hoewel de economie de laatste jaren groeit, is het pencentage werkloosheid of onvoldoende werk nog hoog.

Op de Filipijnen werken we met 3 partners aan 4 programma's. Het IAD programma verloopt via Incluvest. Hieronder vindt u de resultaten van 2016.


Resultaten 2017

Onderwijs

 • 474 kinderen in kleuteronderwijs
 • 834 kinderen in basisonderwijs
 • 422 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 70 studenten in hoger onderwijs

Job Booster

 • 122 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (360 uur)
 • 103 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 322 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 401studenten vonden werk na het afstuderen (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • student gaat verder met een vervolgopleiding
 • 100 procent van de studenten met werk doen dat onder eerlijke arbeidsomstandheden

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (IAD, via Incluvest)

 • 181 (boeren)ondernemers getraind
 • 181 Boeren/ondernemers die producten leveren aan door het project gesteunde bedrijven
 • 88 Boeren/ondernemers met toegang tot financiering die door de projecten is mogelijk gemaakt