de Filipijnen

Vlag%20Benin.png

De Filipijnen vormen een eilandengroep van meer dan zevenduizend eilanden, waarvan er zo'n duizend worden bewoond. Kenmerkend voor het Filipijnse straatbeeld zijn de zogeheten jeepneys, bontgekleurde verlengde jeeps, die dienst doen als bus.

Het land was in de jaren '70 een dictatuur. Tegenwoordig is het een democratie, maar nog altijd is er een scherpe tegenstelling tussen rijk en arm. Hoewel de economie de laatste jaren groeit, is het pencentage werkloosheid of onvoldoende werk nog hoog.

Op de Filipijnen werken we met 3 partners aan 4 programma's. Het AED programma verloopt via Incluvest. Hieronder vindt u de resultaten van 2015.


Resultaten 2015

Onderwijs

 • 207 kinderen in kleuteronderwijs
 • 804 kinderen in basisonderwijs
 • 441 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 110 studenten in hoger onderwijs
 • 4 personen in non-formeel onderwijs
 • 373 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 816 trainingsdagen voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 1 comité/institutie met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan
 • De partner participeert in onderwijs netwerken
 • De partner heeft 1 relevant netwerk
 • De partner heeft een duidelijke link met TVET-JBS
 • De partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan onderwijs

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 128 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 10 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 261 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 98 studenten rondden succesvol kortdurend vakonderwijs af (minder dan 360 uur)
 • 8 studenten rondden succesvol middellang vakonderwijs af (360 tot 1440 uur)
 • 126 studenten rondden succesvol langdurend vakonderwijs af (meer dan 1440 uur)
 • 518 studenten vonden een baan
 • 10 studenten startten een eigen onderneming
 • 7 studenten hebben een vervolgopleiding opgepakt
 • 1.606 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 3 trainingen gegeven voor personeel
 • 600 trainingsdagen voor personeel
 • De partner participeert in TVET netwerken
 • De partner heeft 11 relevante netwerken
 • De partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan vakonderwijs

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (AED)

Omdat de uitvoering van het AED programma via Incluvest verloopt, zijn er geen aparte resultaten beschikbaar.

Noodhulp

AMG-Filipijnen, CCT en INSOL hebben een aandeel geleverd in de noodhulp op de Filippijnen.