Guatemala

Vlag%20Benin.png

Guatemala, gelegen in Centraal-Amerika, is honderden jaren een Maya-beschaving geweest, voordat het een Spaanse kolonie werd. In 1840 werd het land een onafhankelijke republiek.

Guatemala kent een geschiedenis vol geweld. Een 36-jarige guerrillaoorlog, die tot 1996 duurde, kostte meer dan 200.000 mensen het leven. Het land is sterk onderontwikkeld en kent nog altijd veel criminaliteit en geweld.

In Guatemala werken we samen met één partner: AMG Guatemala. Woord en Daad steunt sinds 2012 alleen nog het onderwijsprogramma (met een groot sponsorprogramma). De steun voor gezondheidszorg is langzaam afgebouwd, AMG Guatemala heeft hiervoor andere fondsen, lokaal en internationaal, kunnen vinden.


Resultaten 2016

Onderwijs

  • 1,143 kinderen in kleuteronderwijs
  • 2,685 kinderen in basisonderwijs
  • 1,263 jongeren in voortgezet onderwijs
  • 20 studenten in hoger onderwijs
  • 1,343 studenten in non-formeel onderwijs

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

  • 26 studenten vonden werk na het afstuderen (binnen zes maanden na het afstuderen)
  • 11 studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen)
  • 100 procent van de studenten met werk doen dat onder eerlijke arbeidsomstandigheden

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (IAD, via Incluvest)

  • 313 (boeren)ondernemers getraind