Guatemala

Vlag%20Benin.png

Guatemala, gelegen in Centraal-Amerika, is honderden jaren een Maya-beschaving geweest, voordat het een Spaanse kolonie werd. In 1840 werd het land een onafhankelijke republiek.

Guatemala kent een geschiedenis vol geweld. Een 36-jarige guerrillaoorlog, die tot 1996 duurde, kostte meer dan 200.000 mensen het leven. Het land is sterk onderontwikkeld en kent nog altijd veel criminaliteit en geweld.

In Guatemala werken we samen met één partner: AMG Guatemala. Woord en Daad steunt sinds 2012 alleen nog het onderwijsprogramma (met een groot sponsorprogramma). De steun voor gezondheidszorg is langzaam afgebouwd, AMG Guatemala heeft hiervoor andere fondsen, lokaal en internationaal, kunnen vinden.


RESULTATEN 2015

Onderwijs

 • 980 kinderen in kleuteronderwijs
 • 2.676 kinderen in basisonderwijs
 • 1.326 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 996 personen in non-formeel onderwijs
 • 839 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 2.299 trainingsdagen voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 35 comités/instituties met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan
 • De partner werkt aan leerplan/curriculumontwikkeling
 • De partner participeert in onderwijs netwerken
 • De partner heeft 18 relevante netwerken
 • De partner heeft een duidelijke link met TVET-JBS
 • De partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan onderwijs

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 3 studenten vonden een baan
 • 1 student startte een eigen onderneming
 • 248 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 7 trainingen gegeven voor personeel
 • 21 trainingsdagen voor personeel
 • De partner participeert in TVET netwerken
 • De partner heeft 4 relevante netwerken