India

Vlag%20Benin.pngIndia is met ruim 1,2 miljard inwoners na China het meestbevolkte land ter wereld. Het is een enorm uitgestrekt land en kent veel verschillende klimaten, variërend van woestijn tot regenwoud tot een meer gematigd zeeklimaat. India is ook een land met veel verschillende talen, culturen en grote verschillen tussen rijk en arm. Het hindoeïstische kastenstelsel, wat de bevolking systematisch indeelt in verschillende rangen, heeft grote invloed op de maatschappij van India. De zogeheten 'Dalits' (onaanraakbaren), die zelfs buiten de kasten vallen, hebben te maken met discriminatie en grote armoede. Daarnaast vormen overbevolking en milieuvervuiling ook grote problemen in India.


Resultaten 2015

Onderwijs

 • 79 kinderen in kleuteronderwijs
 • 1.619 kinderen in basisonderwijs
 • 531 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 133 deelnemers aan alfabetiseringscursussen
 • 567 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 6 comités/instituties met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan
 • 11 netwerken relevant voor het programma
 • 3 partners hebben een duidelijke link met vakonderwijs

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 6 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 282 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 42 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 16 studenten rondden succesvol kortdurend vakonderwijs af (minder dan 360 uur)
 • 288 studenten rondden succesvol middellang vakonderwijs af (360 tot 1440 uur)
 • 62 trainingen gegeven voor personeel
 • 385 trainingsdagen voor personeel
 • 11 netwerken relevant voor het programma
 • 1 partners heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan vakonderwijs

Gezondheidszorg

 • 13 centra/klinieken gesteund
 • 5.631 consultaties van patiënten
 • 2.533 personen maakten vrijwillig gebruik van HIV-tests
 • 3.689 personen bereikt in interactieve sessies over gezondheid
 • 10.433 personen bereikt in grote bewustwordingscampagnes
 • 634 gezondheidsmedewerkers/staf/vrijwilligers getraind, op 6.217 trainingsdagen
 • 5 comités/instituties met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan
 • 12 netwerken relevant voor het programma