India

Vlag%20Benin.pngIndia is met ruim 1,2 miljard inwoners na China het meestbevolkte land ter wereld. Het is een enorm uitgestrekt land en kent veel verschillende klimaten, variërend van woestijn tot regenwoud tot een meer gematigd zeeklimaat. India is ook een land met veel verschillende talen, culturen en grote verschillen tussen rijk en arm. Het hindoeïstische kastenstelsel, wat de bevolking systematisch indeelt in verschillende rangen, heeft grote invloed op de maatschappij van India. De zogeheten 'Dalits' (onaanraakbaren), die zelfs buiten de kasten vallen, hebben te maken met discriminatie en grote armoede. Daarnaast vormen overbevolking en milieuvervuiling ook grote problemen in India.


Resultaten 2016

Onderwijs

 • 17 kinderen in kleuteronderwijs
 • 2,266 kinderen in basisonderwijs
 • 2,805 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 1,114 studenten in hoger onderwijs

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 88 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (360 uur)
 • 433 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 42 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 258 studenten vonden werk na het afstuderen (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 32 studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 50 studenten gaat verder met een vervolgopleiding
 • 81 procent van de studenten met werk doen dat onder eerlijke arbeidsomstandheden