Nicaragua

Vlag%20Benin.png

Nicaragua is het grootste land in Centraal-Amerika. Het land heeft een tropisch klimaat met veel meren en vulkanen. In 1502 zette Christoffel Columbus er voet aan wal.

Nicaragua is ook een van de armste landen in Amerika: bijna 80% van de bevolking verdient niet meer dan twee dollar per dag. Koffie is een van de belangrijkste exportproducten van het land, maar veel koffieverbouwers kunnen nauwelijks rondkomen van het weinige geld wat ze voor hun koffiebonen krijgen.

In Nicaragua werken we samen met één partner aan twee programma's.


RESULTATEN 2015

Onderwijs

 • 638 kinderen in kleuteronderwijs
 • 1.661 kinderen in basisonderwijs
 • 538 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 91 studenten in hoger onderwijs
 • 105 personen in non-formeel onderwijs
 • 312 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 2.612 trainingsdagen voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 19 comités/instituties met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan
 • De partner werkt aan leerplan/curriculumontwikkeling
 • De partner participeert in onderwijs netwerken
 • De partner heeft 9 relevante netwerken
 • De partner heeft een duidelijke link met TVET-JBS
 • De partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan onderwijs

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 138 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 132 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 25 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 125 studenten rondden succesvol kortdurend vakonderwijs af (minder dan 360 uur)
 • 133 studenten rondden succesvol middellang vakonderwijs af (360 tot 1440 uur)
 • 24 studenten rondden succesvol langdurend vakonderwijs af (meer dan 1440 uur)
 • 117 studenten vonden een baan
 • 98 studenten startten een eigen onderneming
 • 68 studenten hebben een vervolgopleiding opgepakt
 • 359 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 32 trainingen gegeven voor personeel
 • 72 trainingsdagen voor personeel
 • De partner participeert in TVET netwerken
 • De partner heeft 12 relevante netwerken
 • De partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan vakonderwijs