Sri Lanka

Vlag%20Benin.png

Sri Lanka is een eiland onder India, ruim anderhalf keer zo groot als Nederland. Het land heeft een schitterende natuur, met tropische bossen en stranden. Het eiland droeg tot 1972 de naam Ceylon en is bekend door de export van thee en koffie.

Ondanks de schoonheid kent het land ook een minder mooie geschiedenis. Vanaf de jaren '70 van de twintigste eeuw werd er een hevige burgeroorloog gevoerd tussen Singalezen en de zogeheten Tamiltijgers. De oorlog die 26 jaar duurde eiste in totaal zeker 70.000 slachtoffers. Nu de oorlog sinds 2009 weer voorbij is, is er economische vooruitgang. Toch is het slechts een klein deel van de bevolking wat hiervan profiteert. Een groot deel van de bevolking leeft nog in armoede.


Resultaten 2015

Onderwijs

 • 63 kinderen in kleuteronderwijs
 • 126 kinderen in basisonderwijs
 • 120 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 36 personen in non-formeel onderwijs
 • 108 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 280 trainingsdagen voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 3 organisaties met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan ondersteund
 • 1 partner werkt aan leerplan/curriculumontwikkeling
 • 1 partner participeert in onderwijs netwerken
 • 1 partner heeft 1 relevant netwerk

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 116 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 39 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 98 studenten rondden succesvol kortdurend vakonderwijs af (minder dan 360 uur)
 • 29 studenten rondden succesvol middellang vakonderwijs af (360 tot 1440 uur)
 • 102 studenten vonden een baan
 • 212 studenten startten een eigen onderneming
 • 105 studenten pakten een vervolgopleiding op
 • 661 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 46 trainingen gegeven voor personeel
 • 176 trainingsdagen voor personeel
 • 1 partner participeert in TVET netwerken
 • 1 partner heeft 4 relevante netwerken
 • 1 partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan vakonderwijs