Thailand

Vlag%20Benin.png

In Thailand werken we met samen met één partner aan één programma. In de komende jaren zal de steun in Thailand worden afgebouwd.


RESULTATEN 2015

Onderwijs

 • 87 kinderen in kleuteronderwijs
 • 217 kinderen in basisonderwijs
 • 25 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 23 studenten in hoger onderwijs
 • 1 persoon in non-formeel onderwijs
 • 30 deelnemers aan alfabetiseringscursussen
 • 78 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 323 trainingsdagen voor leraren, schoolleiders, personeel
 • De partner werkt aan leerplan/curriculumontwikkeling
 • De partner participeert in onderwijs netwerken
 • De partner heeft 2 relevante netwerken
 • De partner heeft een duidelijke link met TVET-JBS
 • De partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan onderwijs