Zuid-Afrika

Vlag%20Benin.png

In Zuid-Afrika werken we samen met één partner aan vier programma's (Mfesane).

 


RESULTATEN 2015

Onderwijs

 • 123 kinderen in basisonderwijs
 • 91 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 278 personen in non-formeel onderwijs
 • 133 deelnemers aan alfabetiseringscursussen
 • 5 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel op 5trainingsdagen
 • De partner participeert in onderwijs netwerken
 • De partner heeft 5 relevante netwerken

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 489 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 489 studenten rondden succesvol kortdurend vakonderwijs af (minder dan 360 uur)
 • 196 studenten vonden een baan
 • 19 studenten startten een eigen onderneming
 • 38 studenten hebben een vervolgopleiding opgepakt
 • 93 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 30 trainingen gegeven voor personeel, op 111 trainingsdagen
 • De partner participeert in TVET netwerken
 • De partner heeft 11 relevante netwerken

Gezondheidszorg

 • 5 centra/klinieken gesteund
 • 12.339 personen maakten vrijwillig gebruik van HIV-tests
 • 2.212 personen hebben gebruik gemaakt van thuiszorg
 • 13.513 personen bereikt in interactieve sessies over gezondheid
 • 1.000.000 personen bereikt in grote bewustwordingscampagnes
 • 52 gezondheidsmedewerkers/staf/vrijwilligers getraind, op 254trainingsdagen
 • Voor capaciteitsopbouw samengewerkt met 1 Community Based Organisation
 • De partner heeft 6 relevante netwerken
 • De partner is betrokken bij een programma voor beleidsbeïnvloeding op het gebied van gezondheidszorg