Hoe wij werken

Sinds 1 januari 2016 werkt Woord en Daad projectmatig. Dat betekent dat er geen afdelingen en managers meer zijn. Woord en Daad organiseert haar werk nu in projecten. Dat is een bewuste keus geweest die is opgekomen vanuit onze medewerkers.

Werken in projecten deden we al, juist omdat we al veel met externen samenwerken. Maar in de oude lijnstructuur kostte het moeite om teams samen te stellen. Nu is hier ook de organisatiestructuur op aangepast.

In de illustratie wordt onze structuur uitgebeeld. In het linker blok zijn de faciliterende units beschreven die nog wel via een zogenoemde lijnstructuur werken. Deze medewerkers werken ondersteunend aan de projecten. Het gaat bijvoorbeeld om de financiële administratie of het personeelsbeleid.

Meer naar rechts staan de tandwielen en radars. Dat is de plek waar het in de projecten gebeurt. Het gaat hier om thematische, regionale of interne projecten. Projectleiders, die door de raad van bestuur benoemd worden, stellen hun teams samen uit de medewerkers die zich in de pools bevinden. In het strategisch overleg vindt vanuit het samenhangende beleid de keuze voor bepaalde projecten plaats. Daar stelt het overleg ook fondsen ter beschikking.

Onderaan in de illustratie worden de fondsenwervers benoemd, die ervoor moeten zorgen dat er genoeg geld binnenkomt om de verschillende projecten van start te kunnen laten gaan. De Raad van Bestuur houdt het algehele toezicht, maar zorgt er ook voor dat de projectgroepen, die verder zelfsturend opereren, goed kunnen functioneren.

Het organisatiemodel van Woord en Daad is ontleend aan het zogenoemde Organic Co-Creation Model. Dit model is ontwikkeld door en eigendom van Core Commit.