Ontwikkelingssamenwerking uitgelegd

Bij ontwikkelingssamenwerking komt meer kijken dan alleen goed onderwijs. Bekijk het filmpje van John en ontdek op welke niveaus Woord en Daad actief is.

Het verhaal van John
Sponsoring zorgde ervoor dat John de basisschool met succes heeft doorlopen. En dat hij nu de vakopleiding tot automonteur volgt. Nog een paar jaar en dan heeft hij een baan of – zijn grootste droom – een eigen garagebedrijf.
Een prachtig resultaat, toch!

De brede context
Maar daar houdt het niet mee op. John is tenslotte niet alleen op deze wereld. Hij heeft ook familie, een vader, een moeder en een zus. En die familie woont in een dorp, in een afgelegen gebied waar het grootste deel van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Dat komt omdat deze streek zwaar getroffen wordt door de gevolgen van klimaatverandering. Hierdoor wordt het voor de vader van John, die boer is, steeds moeilijker om zijn gezin te onderhouden. Onderwijs voor de kinderen is dus helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. En de regering van het land dan? Die heeft helaas nog nooit veel aandacht gehad voor dit achtergebleven gebied.

U begrijpt het al: hulp voor John alleen zal hem en zijn familie uiteindelijk niet verder helpen. Alleen als we inzetten op het grote geheel, is de kans groot dat zijn situatie en die van zijn familie, zijn dorp en de streek structureel zullen verbeteren.

Woord en Daad is daarom op alle niveaus actief. In het (vak)onderwijs, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om het creëren van banen, het bevorderen van nieuwe landbouwmethoden en het lobbyen bij de overheid. En dat doen we samen met lokale organisaties.

Verder werkt Woord en Daad veelal projectmatig. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de pagina 'Hoe wij werken'.