Projectupdate Water voor Shalla (juli 2020)

Dank voor uw bijdrage aan het project Water voor Shalla. De Ethiopische community Senbatu Shalla is extreem arm en er is geen toegang tot helder, schoon drinkwater. Met alle gevolgen van dien. 80% van de kinderen loopt er ziektes op vanwege het slechte drinkwater en veel jongens en meisjes lopen tot wel 36 km per dag om jerrycans te vullen met schoon water. Zeker in het droge seizoen is het water onbetaalbaar, waardoor ze aangewezen zijn op water uit een modderpoel. Ondervoeding en hoge schoolabsentie is in deze regio eerder regel dan uitzondering. Daarom wil Woord en Daad, samen met lokale partners, verandering in brengen. Dit jaar is het project gestart en hebben de eerste boringen naar water plaatsgevonden. In onderstaand verslag leest u waarom dit zo nodig is, en wat we met uw bijdrage kunnen doen.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Complex, maar broodnodig

Volledig in stijl in een prachtige ‘Oromo-jurk’ (de traditionele kleding van de regio Oromia in Ethiopië) stond projectleider Tineke Morren voor een zaal vol met ambtenaren, communityleiders, journalisten en geïnteresseerden. Op 26 februari jl. lanceerde het consortium bestaande uit The Well in Action, Siraro, Het Oromia Waterbureau en Woord en Daad het nieuwe waterproject voor Senbatu Shalla. ‘Wat ben ik blij dat we hier vandaag samen zijn, om met elkaar een verschil te maken voor deze community.’ Dat het nodig is, bleek toen één van de oudsten opstond en begon te huilen. ‘Ik ben dankbaar dat dit project er komt voor onze community. Maar als ik denk aan de vele kinderen die overleden zijn aan het slechte water, dan is het eigenlijk al te laat.’

Boren naar water

Op 21 april werd gestart met de boring naar water, 30 kilometer verderop. Deze boorput zal vervolgens aangesloten worden op het systeem wat er al ligt, waardoor er direct meer capaciteit is voor het huidige waterpunt in Senbatu Shalla. Daarna zal er vanaf het begin van de community extra pijpleiding worden aangelegd voor 15 nieuwe waterpunten, door het gebied heen. Een kleine bijdrage van de bevolking (1/16e van wat ze nu aan water uitgeven) zorgt ervoor dat het systeem goed onderhouden kan worden en het echt een duurzame oplossing is. Girma Tsige, directeur van partnerorganisatie ‘The Well in Action’: ‘Voordat we begonnen met boren, hebben we met elkaar gebeden om Gods zegen over dit project. We stonden op de plek waar de boor zo de grond in zou gaan, en legden dit project voor Hem neer. Onze hoop voor het slagen van dit project en voor water in Senbatu Shalla, is op onze God.’

Als watertekort dagelijks realiteit is

Op zomerse dagen stroomt het water in Nederland overvloedig. Tijdens langdurige hitte domineert het water (en het tekort hieraan) vaak het nieuws. Maar zo niet dit jaar. Corona is en blijft en wereldnieuws. We horen vaker zorgexperts dan waterschappen aan het woord. En dat brengt ons bij verpleegkundige Demuma, in Senbatu Shalla (Ethiopië). Dat het verhogen van de watercapaciteit broodnodig is, maakt zijn verhaal wel duidelijk. ‘Als we hier veel operaties uitvoeren, is het altijd een uitdaging om genoeg water te hebben. We halen het uit het dorp een uur verderop. Hier is in de droge tijd geen schoon water te krijgen…’

Corona in Ethiopië

In de eerste maanden van 2020, en vooral sinds maart, is de wereld drastisch veranderd door de snelle verspreiding van het corona-virus. Ook in Ethiopië is dit het geval. De regering heeft allerlei maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen, zoals het sluiten van de scholen. Ook de partners hebben maatregelen genomen, zo reizen zij nu veel minder. Tegelijk horen we dat de vermindering van vervoer schadelijk is voor het kwetsbare en droge Senbatu Shalla, waar nu helemaal weinig mensen komen. Hoe groot de impact is, zal in de komende maanden blijken.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring