WaterTime – projectupdate december 2021

Update afgelopen half jaar

In deze update leest u de ontwikkelingen van afgelopen half jaar. Sinds de vorige rapportage hebben we mooie stappen gezet in het project. In juni is de pilotfase van het project afgerond.
Toch werd het project niet volledig binnen de geplande termijn uitgevoerd, o.a. vanwege regelgeving als gevolg van de coronacrisis.
Maar we kunnen concluderen dat het watersysteem zeer goed werkt. De waterproductie en het verbruik zijn boven verwachting. Daar zijn we blij mee!

Afronding pilot
In deze fase zijn twee watersystemen ontwikkeld: 3 watertorens en 15 waterpunten bij een kiosk- of huishoudpunt. Een mooie ontwikkeling, waar de gemeenschap van profiteert. De volgende stap is het uitbreiden van de watersystemen in andere dorpen. We werken toe naar een klein netwerk met een of meer watertorens en kiosk– en huishoudaansluitingen zodat we het water dichtbij alle dorpelingen brengen. Ook zullen we nog een chlorine dispenser toevoegen, zodat we de waterkwaliteit kunnen blijven garanderen, ook als mensen vervuilde jerrycans gebruiken.

De watersystemen in Rwenyawawa en Nyamarebe

Rwenyawawa (links op de foto): er zijn 2 watertorens met een elektronisch betaalsysteem. In een tweede fase zijn daar 5 huishoudaansluitingen gerealiseerd om de verkoop te verhogen. Oranje is de watertoren, blauw de huishoudaansluitingen en geel de publieke aansluiting.

Nyamarebe (rechts op de foto): hier staat het grootste systeem met ong. 1,8 km aan waterleiding. Ook staat hier 1 toren (oranje) met een mechanisch prepaid-systeem (met munten) en er zijn in totaal 6 kiosk- en 4 huishoudaansluitingen (geel en blauw). De waterverkoop steeg toen die later zijn aangesloten.

Hoe nu verder?
Mid november van dit jaar heeft Nelline Roest, de projectleider van het WaterTime project binnen Woord en Daad, een bezoek gebracht aan dit project. Tijdens deze reis heeft ze gesproken met de Oegandese overheid en samenwerking gezocht voor het project. De visie van de overheid van Oeganda is dat alle Oegandazen in 2040 een wateraansluiting hebben. De overheid erkende dat ze hierbij hulp nodig heeft van (lokale) ontwikkelingsorganisaties.

Op dit moment is onze lokale partner verantwoordelijk voor het onderhoud van de systemen. Op termijn zal de overheid deze systemen onder hun beheer nemen.

De ambitie is om tenminste 10 nieuwe watersystemen te realiseren.

Woord en Daad zal de samenwerking met waterpartners uitbreiden, waaronder met ProjectMaji. Wist u dat Maji in het Swahili Water betekent? Daarnaast gaan we samenwerken met de lokale partner Uganda Water Project en blijven Living Water Uganda en onze technische Nederlandse partner Practica betrokken.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring