Beloningsbeleid

Woord en Daad stelt hoge eisen aan haar medewerkers als het gaat om motivatie, christelijke identiteit, professionaliteit en inzet.

Daarbij is Woord en Daad van mening dat naar het Bijbelwoord ook in de goede doelensector een arbeider zijn loon waardig is. Woord en Daad volgt daarom voor de loonsystematiek het zogenaamde BezoldigingsBesluit Rijksambtenaren, het BBRA. Deze arbeidsvoorwaarden stellen Woord en Daad in staat om kwalitatief goede medewerkers aan te trekken, anderzijds staan ze garant voor een maatschappelijk aanvaardbare beloning. Lees meer in ons jaarverslag.

Beloning Raad van Bestuur
Woord en Daad streeft ernaar haar werk effectief te doen. Hiervoor is een gekwalificeerde raad van bestuur nodig. Hierbij hoort ook een gepast salaris. Woord en Daad wijkt met haar beloningsbeleid neerwaarts af van het maximale advies 'Salarissen directeuren goede doelen', welk advies binnen de branche richtinggevend is.

De beloning van de raad van bestuur van Woord en Daad was in 2015 als volgt:

 

Jan Lock
Directeur-bestuurder

Dienstverband

 
Aard

Onbepaald

Uren

36

Percentage dienstverband

100%

Periode

1/1 - 31/12

   
Bezoldiging  

Salaris volgens VFI-systematiek

€ 99.918

Maximaal salaris volgens norm Goede Doelen Nederland

€ 124.233 (bij 100%)