Bestuur en toezicht

Het bestuur en toezicht van Woord en Daad is in goede handen.

Raad van toezicht (RvT)

De RvT keurt het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid goed. Tevens is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur. De RvT bestaat uit zeven leden. Ds. C. (Coen) Westerink is voorzitter. De RvT wordt samengesteld op basis van een goede mix van inhoudelijke en bestuurlijke competenties. Elk RvT-lid heeft vanuit zijn of haar professie een bepaald aandachtsgebied dat waarde toevoegt voor Woord en Daad. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting gedurende een periode van vier jaar en kunnen tweemaal worden herbenoemd.

Raad van Bestuur (RvB)

De RvB bestaat uit Ir. Jan Lock en MSc. Rina Molenaar. Statutair is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie. Het door de RvB vastgestelde beleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht (RvT). De Raad van Bestuur geeft leiding aan de uitvoerende organisatie van Woord en Daad.

 

Jan Lock

 

Rina Molenaar

Managementteam (MT)

Sinds 1 januari 2016 werkt Woord en Daad projectmatig. Dat betekent dat er geen afdelingen en managers meer zijn. Woord en Daad organiseert haar werk nu in projecten. Lees hierover meer in onze werkwijze.


Gerelateerde downloads