Keurmerken

Woord en Daad is een ANBI, heeft het CBF-keurmerk en is ISO-gecertificeerd.

ANBI
Woord en Daad is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

ISO 9001
Woord en Daad is sinds mei 2002 ISO-gecertificeerd (categorie 35: het werven en besteden van fondsen t.b.v. armoedebestrijding in ontwikkelingslanden).

Het ISO-certificaat houdt in dat Woord en Daad beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de criteria voor ISO 9001:2008. Naast regelmatige interne audits vindt daarom ook jaarlijks controle plaats door Certiked als certificerende instelling..

Meer informatie over ISO 9001: kijk op www.iso.ch

Partos 9001
Sinds april 2014 is Woord en Daad tevens Partos 9001 gecertificeerd. Partos 9001 is de sectorspecifieke toepassing van ISO 9001, en ontwikkeld door en voor ontwikkelingsorganisaties. Partos 9001 is een toepassing die rekening houdt met relevante kwaliteitsbepalingen in andere codes en keurmerken in de sector en met de specifieke kenmerken van ons werk. Naast regelmatige interne audits vindt jaarlijks controle plaats door Certiked als certificerende instelling.

Het CBF-Keurmerk
Woord en Daad is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl.