Strategische partners van Woord en Daad

norad%20logo%20black%20small%20rgb.jpg

NORAD: Van de Noorse overheid (NORAD) hebben we een subsidie van 6,4 miljoen euro ontvangen voor ons Job Booster programma in Burkina Faso, voor de periode van 2017 tot 2022. Het totaalbudget van het project bedraagt 9 miljoen euro. In Burkina Faso gaan we ook door met ons werkgelegenheid project met de expertise die we in de loop der jaren hebben opgedaan in samenwerking met lokale partners. Een nieuw aspect van het programma is dat de Job Booster na verloop van tijd zal worden geregistreerd en onafhankelijk zal functioneren als een sociale onderneming die bemiddelt tussen vraag en aanbod op de nationale arbeidsmarkt. Ons doel is om 15,000 jonge mensen te helpen een baan te vinden of hun eigen onderneming te starten.

logoEU.png

EU delegatie Uganda: We ontvingen een subsidie van 400,000 euro van de EU delegatie in Uganda voor de periode van 2018 tot 2021 ten behoeve van ons ‘Bee Diverse Matching Facility’. Met deze financiering willen we een boost geven aan de waardeketen van de bijenteelt in Noord Uganda. Vrouwen en kinderen staan centraal in deze projecten, zij worden aangemoedigd om bijen te gaan houden als onderneming en op die wijze een duurzaam inkomen te verwerven. Een bijkomend effect van het project is de verrijking van de biodiversiteit in Noord Uganda, die lijdt onder ontbossing en droogte. De bijenhouders worden namelijk gestimuleerd om planten en bomen te planten. Biodiversiteit is ook noodzakelijk voor het produceren van honing van goede kwaliteit.

Netherlands%20Enterprise%20Agency.png

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Met een bijdrage van 2,5 miljoen euro van de RVO wil Woord en Daad – samen met lokale partners – een verschil maken voor minstens 20.000 mensen in Burkina Faso, met het project Drops for Crops. Het project richt zich in het bijzonder op (vrouwelijke) boeren die groenten verbouwen. Het noorden van Burkina Faso, aan de grens met de Sahel, worstelt met droogte en armoede. Maar het is ook een gebied met potentieel. De vraag naar uien en aardappelen neemt toe en het droge klimaat in combinatie met irrigatie is uitermate geschikt voor deze gewassen. Meer efficiëntie en een beter georganiseerde productie kan een groot verschil maken voor de boeren en hun families. Aan de ene kant door middel van efficiënt en innovatief gebruik van grondwater en het bouwen en renoveren van waterputten. Aan de andere kant door het organiseren van boeren in groepen en verbeterd lokaal beleid voor irrigatie bij verbouw van groente. Op deze manier kunnen boeren meer produceren en wordt hun concurrentiepositie versterkt. Dit alles met het ultieme doel dat de regio op duurzame wijze kan profiteren van elke beschikbare druppel water. Het totale budget is 4,4 miljoen euro.

FDOV Benin/Burkina Faso: In de periode van 2014 tot 2020 ontvangt Woord en Daad 2,9 miljoen euro van de RVO voor ‘Cracking the Nut’, en project in Benin en Burkina Faso. Het totale budget is 5,8 miljoen euro, bijeengebracht door alle partners: Trade Development International BV (TDI); DEDRAS; ACFIME; FairMatch support; DGPER; CARDER; Incluvest BV; MoFA NL. Het doel van ‘Cracking the Nut’ is het realiseren van een inclusieve en concurrerende cashewnoten sector in Benin en Burkina Faso. West Afrika is een grote producent van cashewnoten. Een lage opbrengst, gebrek aan verwerkingsindustrie en onvoldoende samenwerking tussen belanghebbenden zorgt ervoor dat de toegevoegde waarde laag is en de winst voornamelijk in het buitenland terecht komt. Het doel van het project is om de opbrengsten te vergroten voor 10,000 boeren en een inkomen te genereren voor 2,500 werknemers in de verwerkingsindustrie in de twee landen waar partnerorganisatie TDI al verwerkingsfabrieken heeft. Het project zal:

  • Kleinschalige landbouwers en coöperaties ondersteunen met inputs en training;
  • De verwerkingsfabrieken van TDI versterken door middel van mechanisatie;
  • 4 gedecentraliseerde pel-eenheden van rauwe cashewnoten opzetten;
  • 10 cashew-appelsap fabrieken en 2 vloeibaar cashewnotendop fabrieken (CNSL) oprichten.

Op het niveau van de overheid wordt actie ondernomen om de sector te professionaliseren. De business case is drievoudig: machinale verwerking van noten om de cashewnotenkern te bleken; het verwerken van de schillen tot vloeistof (CNSL) als grondstof voor mondiaal gebruik; en het uitbreiden van microfinanciering aan landbouwers voor onderhoud en vernieuwing van hun plantages.

FDOV Guatemala: In de periode 2014 – 2020 ontvangt Woord en Daad 640.000 euro van de RVO voor het programma ‘Every Bean has its Black’. Het totale budget is 1,3 miljoen euro bijeengebracht door alle partners. Naast Woord en Daad bestaat het consortium uit Grupo Ceis; Fair Fruit nvso; ADISAGUA; SENACYT en Agexport. Niet duurzame voedselproductie veroorzaakt bodemdegradatie, milieurisico’s, lage inkomens en armoedige levensomstandigheden voor de boeren in Guatemala. Internationale markten stellen hoge CSR (Corporate Social Responsibility) standaarden die investeringen vereisen op het niveau van de boeren. Investeringen die zij zich niet kunnen veroorloven. Om deze problemen het hoofd te bieden in de groente-sector – en in het bijzonder die van snijbonen, erwten en spruitjes (?) – willen de partners in dit project gebruik maken van het FDOV programma om de hele waardeketen naar een duurzaam niveau te brengen. Dit betekent een toename van het aantal duurzame landbouwers, het verhogen van de productiviteit per hectare, en van het aantal hectare waarop duurzame landbouw plaatsvindt. De markt voor duurzaam geteelde groente in de VS en Europa groeit en Guatemala onderkent de noodzaak voor meer duurzame productie.

Grupo Ceis in Guatemala en Fair Fruit in België behoren beide tot Durabilis, een Belgische ‘Impact Investment Company’. Durabilis investeert in en beheert landbouw waardeketens om duurzame ontwikkeling in Zuid-Amerika en Afrika te stimuleren. De bedrijven werken als bemiddelaar tussen producenten en de markt: Grupo Ceis koopt de producten direct van de boeren in Guatemala en Fair Fruit is de importeur en distributeur in Europa. Zij werken met kleine marges zodat de producenten een betere prijs ontvangen. Het project richt zich echter niet alleen op de gecontracteerde boeren die aan Grupo Ceis en Fair Fruit leveren, maar ook op het verhogen van de bewustwording over duurzame productie onder de grote exporteurs in Guatemala en afnemers in Europa. Daarom ondersteunen de drie NGO’s in het consortium het project met technische assistentie om de kwaliteit en kwantiteit van de hierboven genoemde groenten te verhogen en de waardeketen in haar geheel voor te lichten.

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

In de periode van 2017 – 2021 ontvangt Woord en Daad een bedrag van 6,1 miljoen euro uit het ‘Addressing Root Causes Fund’ van het Ministerie van Buitenlandse zaken voor het EYE-project (totaal budget: 9 miljoen euro). ‘Employable Youth Ethiopia’ (EYE): In het zuiden van Ethiopië is 60 procent van de jongeren van plan van het platteland naar de steden te trekken, overal waar zij denken kans te maken op werk. Voor veel jongeren in oost-, west- en zuidelijk Afrika ziet een nieuwe toekomst aan de overzijde van de Middellandse- of Eritrese Zee er veelbelovend uit. In de praktijk is hun toekomst in Europa niet veel beter of misschien zelfs slechter dan waar zij vandaan komen. Mensenhandel, (seksueel) misbruik en uitbuitingzijn terugkerende problemen, zelfs wanneer het hen lukt de oversteek te maken. Het is heel belangrijk om hen een serieus alternatief aan te bieden in hun eigen regio. Samen met andere Nederlandse en Ethiopische organisaties is een plan ontwikkeld om beroepsopleidingen te verbeteren en de kans op werk voor jongeren in de zuidelijke regio te vergroten. Ondernemers, (lokale) overheden, gemeenschappen, instituten voor beroepsonderwijs en arbeidsbureaus werken samen om in te staan voor het belang van onderwijs, de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren te vergroten en bij te dragen aan de economische groei in de regio. Het doel van dit project is om minimaal 27.000 jongeren aan het werk te helpen!

AFAS Foundation

De AFAS Foundation stelt geld beschikbaar voor projecten over de hele wereld, die onderscheidend zijn en een duidelijke impact hebben. De foundation focust op maatschappelijke-,onderwijs- en zorginitiatieven.

AFAS is in 2017 en 2018 financier van het iWET-programma van Woord en Daad (Inspiring Water Entrepreneurship in Tigray). Het iWET-programma startte in 2015 als pilot en zorgt ervoor dat in 2020 een miljoen mensen op een duurzame manier de beschikking hebben over een veilige watervoorziening.

Stichting MaréJan Foundation

Stichting Marèjan streeft ernaar een blijvende, duurzame en positieve verandering te bewerkstelligen in het welzijn van huidige en toekomstige generaties jonge mensen in Benin, in samenwerking met professionele partijen op dat gebied.

Sinds eind 2014 werkt Woord en Daad samen met de MarèJan Foundation aan een omvangrijk programma voor (vak)onderwijs, landbouw, arbeidsbemiddeling en bedrijfsontwikkeling in Sinendé, Noord-Benin. De MarèJan Foundation heeft de intentie om hier de komende tien jaar in totaal zo’n 3 miljoen euro te investeren, waardoor uiteindelijk zo’n 35.000 mensen van het project zullen profiteren.

Turing- Foundation

De Turing Foundation streeft er o.a. naar kinderen en jongeren onderwijs te bieden dat hen structureel kan helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.

Dit Amsterdamse fonds ondersteunt sinds 2010 verschillende projecten rond (vak)onderwijs en duurzame landbouw in Benin en Burkina Faso. Het eerste project dat de Turing Foundation steunde, was de opening en exploitatie van tien zogenoemde speedschools in Burkina Faso. In deze scholen wordt een versnelde vorm van basisonderwijs geboden, speciaal voor kinderen die laat zijn ingestroomd of een leerachterstand hebben. In 2010 bezocht de Turing Foundation dit project bij CREDO, de partnerorganisatie van Woord en Daad in Burkina Faso. Vrij snel daarna werd besloten om het project deels te financieren.

Stichting De Pagter Fonds

Sinds de oprichting in november 2002 draagt Stichting De Pagter Fonds een steentje bij aan projecten in binnen- en buitenland. In ontwikkelingslanden zijn dit vooral projecten die zich richten op het verbeteren van onderwijs en de gezondheid van (groepen) mensen en hun ontwikkelingskansen.

Henk de Pagter: ‘Meest in het oog springend was toch wel de realisatie van Hope University College in Ethiopië. Natuurlijk hebben we gedurende het project ook frustraties gekend. Maar uiteindelijk staat er sinds 2012 een prachtige universiteit waar vanuit een christelijke visie onderwijs wordt gegeven aan arme studenten.’

Deze lijst is in bewerking en wordt van tijd tot tijd aangevuld.