Woord en Daad in cijfers

Hieronder geven we u graag een overzicht van het werk van Woord en Daad. De cijfers zijn ontleend aan het jaarverslag van 2015.


Werk in het Noorden

*Dit betreft vrijwilligers op kantoor, winkelvrijwilligers, comitévrijwilligers en vrijwilligers om de comitégroepen heen.


Werk in het Zuiden


Inkomsten en bestedingen


 Kosttennormen

 

Eigen fondsenwerving

Doelbesteding

Beheer en administratie

Overhead

Niet-eigen fondsenwerving