Woord en Daad

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Het werk van Woord en Daad betreft vier aspecten:

Armoedebestrijding:
In Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika samen met onze partnerorganisaties armoede aanpakken. Woord en Daad heeft verschillende programma’s:

Daarnaast is Woord en Daad actief in noodhulp en in een huizenbouwprogramma in Bangladesh.

Bewustwording:
In Nederland samen met onze achterban en met partners overzee nadenken over vragen rond armoede en rijkdom.

Maatschappijopbouw in het Zuiden:
Woord en Daad werkt samen met haar partners aan een stevige maatschappelijke inbedding van het werk. Dat maakt dat het werk een brede uitstraling en uitgebreid effect krijgt.

Beleidsbeïnvloeding:
In Nederland en Europa en met onze partners overzee, samen met anderen, opkomen voor de belangen van de allerarmsten. Zo nodig vragen we aandacht voor de positie van de allerarmsten bij politiek, pers en bedrijfsleven.


Lees ons jaarverslag

Wilt u meer weten over Woord en Daad? Hieronder vindt u onze jaarverslagen van de laatste drie jaar.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013