Stelling: Ds. C. Westerink (61): Te schandelijk voor woorden

Campagne Je Krijgt Wat Je Geeft

Geplaatst op 12 maart 2012

Terug naar het overzicht Ds C Westerink

Stelling: Mijn belastingcenten besteedt de overheid nu voor een deel aan Ontwikkelingssamenwerking. Dat is niet de taak van de overheid. Ik geef zelf wel rechtstreeks aan goede doelen.

Het is te schandelijk voor woorden, als onze overheid de gevolgen van de huidige crisis deels zou willen afwentelen op de armsten der armen door te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking!

In de samenleving der volken kan en mag Nederland zich niet afmaken van zijn verantwoordelijkheid voor internationale armoedebestrijding. Dat is niet alleen strijdig met het Bijbelse gebod tot naastenliefde, maar ook met de meest fundamentele beginselen van medemenselijkheid.

Nog afgedacht daarvan, dat onze Noordelijke rijkdom voor een deel gebouwd is op de armoede van het Zuiden...


>> Ds. C. Westerink (61) is christelijk gereformeerd predikant in Rijnsburg en voorzitter van de raad van toezicht van Woord en Daad

 


comments powered by Disqus