Stelling: Henk Jochemsen (60): Niet of of maar en en!

Campagne Je Krijgt Wat Je Geeft

Geplaatst op 15 maart 2012

Terug naar het overzicht Henk Jochemsen

Stelling: Bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking? Prima! Stop met OS en investeer in bedrijfsleven.

De stelling suggereert een onterechte tegenstelling. Voor een evenwichtige ontwikkeling zijn ook economische activiteiten nodig. Daarbij moeten we vooral ook kansen scheppen voor het lokale en regionale MKB om via productieve arbeid de baten zo veel mogelijk bij de mensen ter plaatse te laten terechtkomen. Maar de ontwikkeling van een gezond MKB vereist mensen die opgeleid en gezond zijn. Daarom vormt ontwikkelingssamenwerking met ook activiteiten in de sociale sectoren in vele landen een belangrijke voorwaarde voor investeringen die de ‘gewone' bevolking ten goede komen. Overigens ook een betrouwbare en doelmatige financiële sector is een voorwaarde voor een bredere economische ontwikkeling.

Ook het internationale bedrijfsleven kan daarin een rol spelen met investeringen. En we zien bij steeds meer bedrijven een interesse in meewerken aan de ontwikkeling van duurzame ketens van grondstoffen en primaire (landbouw)producten uit ontwikkelingslanden tot producten in onze winkels. Maar op dit vlak is nog veel te doen. In een recent door het Europarlement aangenomen resolutie staat dat jaarlijks omstreeks € 800 miljard uit ‘ontwikkelingslanden' wegvloeit naar belastingparadijzen en illegale geldstromen.

Belastingen die bedrijven in ontwikkelingslanden zouden moeten betalen voor hun activiteiten daar, worden ontdoken. Er vloeit meer geld van arme landen naar rijkere dan dat er ontwikkelingshulp van rijkere naar arme landen gaat. In die zin moeten we inderdaad zeggen dat het OS-geld van geringe betekenis is. Maar dat moet eerder reden zijn om die hulp te verhogen en om de illegale geldstromen aan te pakken dan om minder geld uit te trekken voor samenwerking tussen donor- en ontvangerlanden. Die tweedeling wordt ook steeds meer achterhaald: in de donorlanden is het aantal arme mensen toegenomen en in vele arme landen bestaat een superrijke elite die de eigen bevolking uitbuit.

Ontwikkelingssamenwerking wordt meer en meer samenwerking over grenzen heen tussen allerlei groepen van mensen en organisaties met het oog op bevordering van een rechtvaardiger en duurzamer samenleving wereldwijd. Overigens, zonder in utopisme te belanden, want dat eindigt in fanatisme of ontgoocheling. Van die samenwerking maken donaties, investeringen, maatschappelijk ondernemen en allerlei combinaties deel uit. Dus ga door met OS en investeer genormeerd in en samen met het bedrijfsleven.

>> Henk Jochemsen (60) is directeur van Prisma.

 


comments powered by Disqus