Stelling: Professioneel vrijwilliger Henk de Pater (69): Klopt, want wij zijn rijk!

Campagne Je Krijgt Wat Je Geeft

Geplaatst op 13 maart 2012

Terug naar het overzicht Henk de Pater - India

Stelling: De Nederlandse overheid heeft ook een taak richting ontwikkelingslanden en draagt niet alleen zorg voor de Nederlandse burger.

Eens met de stelling. En daarom niet de weg van de minste weerstand kiezen en de bezuinigingen op het bordje van de armen leggen.

Zijn er ergens problemen, stijgen de prijzen, dan worden de armen daardoor het hardst getroffen. Zijn er natuurrampen, is er hongersnood; altijd zijn de armen de dupe. Nu wij die bij de rijksten van de wereld behoren, financiële problemen hebben, zouden we die ook nog af willen schuiven op de armsten? Hoe durven we het aan!

>> Henk de Pater (69) woont in Moerkapelle en neemt als oud-voorlichter bij Woord en Daad op 16 maart afscheid als vrijwillig comitécoördinator op een debatavond over financiële adoptie in Gorinchem. Meld u nog snel aan.

 


comments powered by Disqus