fbpx

Drops4Crops

Profiteren van elke druppel water in Burkina Faso en Benin

Water is van levensbelang. Dat wordt met name duidelijk in tijden van droogte. In Burkina Faso en Benin, landen in de droge Sahel regio, wordt het weer steeds onvoorspelbaarder. Lange periodes van droogte worden afgewisseld door felle regenbuien. Dit heeft gevolgen voor de vele boeren en hun werk. Een groot deel van de bevolking in Burkina Faso en Benin werkt in de landbouw.

Drops4Crops zet zich in beide landen in om huishoudens in deze kwetsbare regio’s weer perspectief te geven.

Benin:

In Benin werken we tot en met 2025 aan efficiënter watergebruik in de droge Sahel-regio’s Atakora en Donga. Regio’s die zich kenmerken door veel armoede en een lang droog seizoen. Jonge mensen migreren steeds vaker omdat er nauwelijks iets te verdienen is in het gebied. Er is een dringende behoefte aan enerzijds meer productie en anderzijds het veerkrachtiger maken van de productie. Het hoofddoel is om goed watermanagement te implementeren en efficiënt watergebruik te stimuleren, zodat boeren het hele jaar voldoende water beschikbaar hebben voor de voedselproductie.

Burkina Faso:

Het project wordt uitgevoerd in de provincies Zondoma en  Yatenga, in het noorden van Burkina Faso. Deze regio kenmerkt zich door het hoge percentage mensen dat in armoede leeft, 70% van de bevolking. De weinige regen die in het gebied valt, valt in vier maanden tijd. Daarom werken we in dit project sinds september 2017 aan goed waterbeheer, zodat er minder water verspild wordt en de gewassen voldoende geïrrigeerd kunnen worden. Daarnaast stimuleren we ondernemerschap en waardetoevoeging.

Wat willen we bereiken?

24.000

mensen bereiken in Benin

3.500

boeren ondersteunen in Benin

1.596

boeren ondersteunen in Burkina Faso

19.172

mensen bereiken in Burkina Faso

Hoe gaan we dit bereiken:

Boeren krijgen toegang tot een geïntegreerd servicepakket van land, krediet, water en innovatieve irrigatietechnieken.

Er wordt nieuwe infrastructuur beschikbaar gesteld voor de opslag en het vasthouden van water.

Boeren worden getraind in verbeterde productiemethoden.

Door verbeterde marktkennis en marketingtechnieken leren boeren hun inkomsten te verhogen.

Samenwerking

In beide projecten steken verschillende partijen de handen ineen om samen een verschil te maken. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft zich verbonden aan deze projecten en verstrekt 50% subsidie. Een mooi blijk van vertrouwen!

Samenwerking Benin: Het waterbedrijf CSF, Woord en Daad en de lokale organisaties Dedras en URCooPMa zetten zich samen in voor het verbeteren van de landbouw in Benin, in samenwerking met 5 communes (Djougou, Péhoncu, Ouaké, Natitingou, Tanguieta). De overheid is betrokken als eindverantwoordelijke voor het waterbeheer in de projectregio.

Samenwerking Burkina Faso: de Burkinese private coöperatie ASPMY is verantwoordelijk voor de projectuitvoer en werkt daarbij samen met Living Water International, Office de Développement Evangélique (ODE) en Woord en Daad, in samenwerking met de regionale overheidsinstanties (DREA en DRAAH). De regionale overheid voor land- en waterbeheer zet zich als publieke partij in voor verbeterd watermanagement.

‘Vroeger lag mijn tuin een aantal maanden per jaar braak omdat er te weinig water was of omdat de grond uitgeput raakte. Nu leer ik hoe ik dat kan voorkomen en hoe ik mijn productie kan verbeteren. Ik verbouw groenten als wortels en uien en mijn grond brengt twee keer zoveel op als vroeger.’ 

Wounounin uit Benin

‘Voorheen konden we geen krediet krijgen, hadden veel vrouwen geen eigen land en was er altijd een tekort aan middelen en water. Ondersteuning hierin helpt ons en geeft ons kansen om onze productie uit te breiden en winst te maken. Met dat geld kunnen onze kinderen naar school en naar de dokter als ze ziek zijn.’

Safoura uit Burkina Faso

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen