Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.

Over ons

Mini-documentaire over 50 jaar Woord en Daad

Hoe een kleine daad grote dingen in gang zet…

Op donderdag 6 juli 2023, precies een halve eeuw na de ‘geboortedag’ van Woord en Daad, publiceerden wij een mini-documentaire over 50 jaar Woord en Daad. 

Een collecte voor een weeshuis in India, spontaan georganiseerd door een man ergens in een kerk in Nederland, groeide uit tot een wereldwijde beweging van honderden professionals en duizenden vrijwilligers. Een sponsor, ergens in Nederland, gaf een jongen aan de andere kant van de wereld het zetje wat nodig was om uit de criminaliteit te stappen en te gaan studeren. Kleine daden, grote veranderingen!