Wij zijn Woord en Daad

Duurzame verandering van mensen wereldwijd; dat is onze missie.

Die gebrokenheid zien we dagelijks in levens van mensen in de landen waar we werken, zoals bijvoorbeeld in het leven van Oudaegro. Hij ziet de oogst op zijn stuk land in Burkina Faso ieder jaar afnemen. Toch roept de Bijbel ons op om daar niet gelaten onder te zijn. Gedreven door onze missie willen we onze verantwoordelijkheid nemen om mensen zoals Oudaegro te bereiken. Woord en Daad werkt wereldwijd in meer dan 20 landen. Met onze programma’s op het gebied van onder andere landbouw, water, onderwijs en werkgelegenheid scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen. We kunnen dit werk doen dankzij een enorm betrokken achterban.

Meer over onze aanpak
'Het mooiste onderdeel van mijn werk? Het dagelijks bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van onze naasten ver weg, en dat op mijn eigen vakgebied!'
Herman Bisschop Projectleider-en expert Inclusive Agribusiness

Projectmatig werken

Woord en Daad werkt projectmatig. Dat betekent dat projectleiders rond een projectopdracht een team vormen waarin verschillende expertises zijn vertegenwoordigd, waaronder een projectexpert, een PMEL-expert en een projectcontroller. Daarnaast zijn er collega’s die het projectmatig werken mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan onze collega’s van Finance, ICT, Supportdesk en het (project)secretariaat. Onze manier van werken betekent dat collega’s veel vertrouwen, vrijheid én eigen verantwoordelijkheid krijgen. Daarbij zijn vertrouwen, flexibiliteit en loyaliteit belangrijke uitgangspunten in de samenwerking. Hoe je onze collega’s kunt typeren? Gedreven, betrokken, flexibel en ondernemend!

Meer over projectmatig werken

Wil jij werken vanuit hoop?

Dan verwelkomen wij je graag als collega!

We zien het als onze plicht om kwetsbare mensen (en in het bijzonder kinderen) binnen ons werk niet alleen hoop maar ook veiligheid te bieden. Dat betekent dat we grensoverschrijdend gedrag niet accepteren en er alles aan om doen om het te voorkomen. Het is goed om te weten dat we nieuwe collega’s vragen een VOG te overleggen en onze gedragscode te ondertekenen.

Blijf op de hoogte van nieuwe vacatures

Bekijk vrijwilligersvacatures

Meer informatie

Wil je meer weten over werken bij Woord en Daad? Neem dan contact met ons op.

Team HRM Andries van Berchum, Tosca van Beek en Bas van der Meij