We leven in een gebroken wereld. Dat zien we dagelijks in levens van mensen in de landen waar we werken. In het leven van Oudaegro, die de oogst op zijn stuk land in Burkina Faso ieder jaar ziet afnemen. In het leven van Dina, die niet naar school mag in Haïti, maar gebruikt wordt als huisslaaf. In het leven van Alamu, die zijn gezin in Ethiopië niet meer kan onderhouden en daarom denkt aan de gevaarlijke oversteek naar Europa. In het leven van Kate uit de Filipijnen, die ’s avonds geen eten krijgt omdat haar vader te weinig heeft verdiend.

Gedreven vanuit een christelijke identiteit werkt Woord en Daad wereldwijd aan duurzame verandering voor de allerarmsten. We focussen ons op de programma’s onderwijs, agrarische ontwikkeling, water en werkgelegenheid. Dat doen we niet alleen. Samen met onze trouwe achterban en ervaren partners bouwen we door aan dit levensveranderende werk. Samen bereiken we meer!

Lees hoe wij onze missie en visie verwoorden

“Samen met onze partners willen we mogelijkheden creëren voor hen die geen keuze hebben omdat ze in armoede leven. Echte verandering kan alleen als systemen die armoede in stand houden worden aangepakt. Een waardevol netwerk in Nederland én over grens is daarbij onmisbaar. Zoals lokale organisaties en overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Woord en Daad voegt waarde toe met haar kennis, ervaring, netwerken en financiële middelen.

In Ethiopië werken we bijvoorbeeld aan de bestrijding van kinderuitbuiting. Dat doen we door met diverse partijen zowel armoede en familieproblematiek als hiaten in de wetgeving aan te pakken. Zo veranderen systemen én zien we verandering in het leven van kwetsbaren.”

Rina Molenaar

Directeur-bestuurder Woord en Daad

Dit is Woord en Daad
Wij zijn Woord en Daad

Direct een afspraak maken?

Deel onze ambitie en maak écht impact met uw vermogen. Wij adviseren u graag over het project dat het beste bij u past!

Arjen Bulk Sr. Accountmanager Bedrijven en Vermogensfondsen