Woord en Daad

Woord en Daad

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Het werk van Woord en Daad betreft vier aspecten:

 • Armoedebestrijding:
  In Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika samen met onze partnerorganisaties armoede aanpakken. Woord en Daad heeft vier programma’s: Onderwijs; Beroepsonderwijs,–training en Arbeidsbemiddeling; (Agri-) Bedrijfsontwikkeling; en Basisvoorzieningen (gezondheidszorg; sinds 2013 in afbouw; water, sanitatie en hygiëne en voedselzekerheid). Daarnaast is Woord en Daad actief in noodhulp.

 • Bewustwording:
  In Nederland samen met onze achterban en partners overzee nadenken over vragen rond armoede en rijkdom.

 • Maatschappijopbouw in het Zuiden:
  Woord en Daad werkt samen met haar partners aan een stevige maatschappelijke inbedding van het werk. Dat maakt dat het werk een brede uitstraling en uitgebreid effect krijgt.

 • Beleidsbeïnvloeding:
  In Nederland en Europa en met onze partners overzee, samen met anderen, opkomen voor de belangen van de allerarmsten. Zo nodig vragen we aandacht voor de positie van de allerarmsten bij politiek, pers en bedrijfsleven.
Print deze pagina Stuur door

Mail een vriend