Bewustwording

Anders leven in het belang van de verre naaste

Wat kunt u doen om het leven van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren? Die vraag stellen we onszelf, maar ook onze achterban. Het antwoord is niet alleen geld geven. Ook anders leven is in het belang van de armen aan de andere kant van de wereld. Dan gaat het bijvoorbeeld over de producten die je koopt. Krijgen de producenten in het Zuiden daar een eerlijk loon voor? En hoe gaan we in Nederland om met het milieu? Welke consequenties heeft dat voor de aarde en de armen? Allemaal issues die we op diverse manieren bespreekbaar maken.

Aan Tafel! Verspilling op de kaart

Tot en met juni 2019 vraagt Woord en Daad aandacht voor voedselverspilling. Dat doen we via de campagne ‘Aan Tafel! Verspilling op de kaart’. Wereldwijd gaat een derde(!) van ons voedsel verloren. Vanuit de Bijbelse principes van rentmeesterschap en rechtvaardigheid kunnen we dit niet laten gebeuren. Daarom dagen we mensen – jong en oud – uit om minder voedsel te verspillen en zo bij te dragen aan een eerlijker wereld.

Kijk op de campagnepagina over Aan Tafel! voor meer informatie en om mee te doen. 

Marleen van Dienst,
deelnemer Aan Tafel! reis naar Burkina Faso in 2018

‘Trots lieten de boerinnen hun prachtige velden zien. Ik zag duidelijk het verschil door de samenwerking met Woord en Daad.’

Geef voor Bewustwording

Uw gift wordt binnen dit expertise-gebied ingezet waar dat het meest nodig is.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer