In Den Haag en Brussel opkomen voor de verre naaste

Samen met partners wereldwijd werkt Woord en Daad aan duurzame verandering voor mensen in armoede, vanuit Bijbels perspectief. Om echte langdurige verandering te realiseren is samenwerken met en beïnvloeden van overheden in Nederland en in de landen waar Woord en Daad actief is, heel belangrijk. Zij hebben ten slotte de belangrijke taak om beleid te voeren dat het welzijn van de mensen bevordert. In Nederland en daarbuiten. En wat in Nederland en Europa besloten wordt, heeft veel invloed op de levens van mensen ver weg!

Daarom hebben we bij Woord en Daad een team van politiek adviseurs. In Nederland en Brussel zijn zij voortdurend in gesprek met ambtenaren en politici om hen ervan te overtuigen te blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling wereldwijd. En om beleid dat het welzijn van mensen in de weg staat, aan te passen. Dit doen ze door middel van gesprekken, het schrijven van brieven, het presenteren van onderzoeken, het organiseren van werkbezoeken, het in de gaten houden van de politieke agenda en het volgen van debatten. Onze partnerorganisaties doen hetzelfde in de landen waar zij actief zijn. Bovendien kan Woord en Daad de informatie van onze partners weer gebruiken in onze lobby in Den Haag en Brussel!

Ons team van politiek adviseurs

Floris Grijzenhout f.grijzenhout@woordendaad.nl
Kees Knulst cjp.knulst@woordendaad.nl
Maarten van Nieuw Amerongen m.vannieuwamerongen@woordendaad.nl
Foto: Huibert van den Bos

Onze focusthema's

De politiek adviseurs van Woord en Daad zetten zich in voor verschillende thema’s. Zij doen dat voornamelijk via thematische netwerken en platforms in Den Haag en Brussel.

Nederland

  • Via Partos zetten we ons in voor een stevig budget voor ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingen die de hele sector raken.
  • Met Building Change creëren we bewustwording in politiek en onder ambtenaren over nut en noodzaak van beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling.
  • Via PerspActive agenderen we het belang van voldoende jeugdwerkgelegenheid in Afrika.
  • In het MVO Platform werken we samen op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Europese Unie

  • Binnen CONCORD Europe en EU CORD werken we aan beleidscoherentie op Europees niveau en specifieke thema’s als onderwijs en klimaatrechtvaardigheid.